Föregående sida

Kurt Bengt Greger Fredrik Hjalmarsson - Falk

f. 13/3 1910 i Visby d. 20/1 1990 i Danderyd Stockholm.

 

Son till översten Hjalmar Fredrik Falk f. 18/4 1884 i Strömstad Göteborgs och Bohus län d. 24/1 1954 i Mellösa Södermanlands län. Gift 17/10 1908 med Kerstin Sofia Söderberg f. 19/7 1885 i Visby d. 23/9 1966 i Danderyd Stockholms län

Gregers syskon:

Sonja Anne-Louise f. 13/8 1911 i Visby

Boris Lage Fredrik f. 5/3 1920 i Gustaf Vasa Stockholms stad

--------------------

Gift 9/4 1936 med Margit Antonia f. 9/2 1917 i Vasa Göteborgs och Bohuslän d. 23/9 1994 i Danderyd Stockholm.

Barn:

Monika

Ingela Kerstin f. 24/1 1942 i Engelbrekt Stockholms stad

Stud.ex. i Stockholm 1928, fänrik vid Norrbottens regemente 1931. underlöjtnant 1933, löjtnant 1935, tjänstgöring vid 1. Flygkåren i Västerås. Han utnämndes till flottiljchef vid F 11 Nyköping 1949 och chef för den Fjärde flygeskadern 1957-1961. Generalmajor. Efter pensioneringen arbetade han som konsult vid Standard radio 1967-1975.

I Finland: Svenska Frivilligkåren 31/12 1939 - 31/3 1940, SFK nr: 751, F 19, löjtnant adj signaloff. Sallafronten. Utm. FFrK4kl. Författare till F 19 En krönika.

   

Till överste och souschef vid flygvapnet har utnämnts chefen för Södermanlands flygflottilj, överstelöjtnant Gregor Falk. Överste Falk är endast 40 år, född i Visby och son till sedermera generalmajoren Hj. Falk. Han blev fänrik vid Norrbottens regemente 1931, kapten vid flygvapnet 1940 major 1944 och överstelöjtnant 1946. (Källa: 66).

 

 

Greger Falk. F. d. generalmajor Greger Falk, Djursholm, har avlidit 79 år gammal. Han föddes i Visby, son till generalmajor Hjalmar och hans maka Kerstin, född Söderberg. Han blev fänrik vid I 19 (Kungl. Norrbottens regemente) 1931, löjtnant i Flygvapnet 1936, kapten 1940 och major 1944. Han blev överstelöjtnant 1947 och chef för F 11 (Kungl. Södermanlands flygflottilj) 1949, souschef på flygstaben 1951 och utnämndes till överste samma år. 1953 blev han inspektör vid luftbevakningen, kom 1957 som chef för förutvarande fjärde flygeskadern E 4, blev generalmajor 1959 och chef för flygförvaltningen 1961. Åren 1967–75 var han konsult hos Standard Radio. Hans närmaste är maka samt barn med familjer. (Källa: 2016)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"