Föregående sida

Sven Herman Hambn

f. 4/5 1895 i Hedvig Eleonora Stockholms stad d. 17/8 1961 i Arboga Västmanlands län

 

Son till grosshandlaren Claes Johan Herman Hambn o h h Anna Maria Holmqvist

----------------------------------------

Gift 7/12 1946 med Stina Kjell f. 27/4 1917 i Danderyd Stockholms län d. 7/5 2004 i Arboga Västmanlands län

Barn:

Anna Margareta Christina f. 23/1 1954 i Arboga

    

Studentexamen i Stockholm 1914, officersvolontär vid Svea artilleriregemente 18/5 1914, officersexamen 20/12 1916, vid Gotlands artillerikår 1916, fänrik 30/12 1916, underlöjtnant 24/1 1919, löjtnant 12/9 1919, kapten 27/11 1931, tygofficerskurs, vid Gotlands artillerikårs tygverkstad 1939

   

Krigsrättens utslag står fast.

Krigshovrätten har fastställt krigsrättens vid Gotlands artillerikår utslag att döma chefen för kårens tyganstalt kapten Sven Herman Hambn till disciplinstraff av arrest utan bevakning i fyra dagar för oförstånd i tjänsteutövning samt tygverkmästaren Charles Amandus Grönberg för oförstånd i tjänsteutövning och mottagande av belöning, vartill han ej varit berättigad, till 20 dagsböter på 5 kr. och annan förseelse till åtta dagars vaktarrest.

Hambn har låtit ändra bokföringen av kostnaderna för tillverkning av ett vindelektricitetsverk och bokföra arbetet under oriktig beteckning. Han har härigenom gjort sig skyldig till oförstånd i tjänsten. I övrigt anses han ej skyldig till något, som bör medföra ansvar. Grönberg har av en leverantör till tyganstalten mottagit 250 kr. som gåva, ehuru han bort inse att han ej var berättigad till denna belöning. Vidare har han från Hambn obehörigen utan ersättning mottagit ett solur m. m. (Gotlänningen 31/10 1945)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"