Föregående sida

Per Valdemar Steffen

f. 1908-07-01 i Visby d. 1987-09-27 i Matteus Stockholms stad

Son till rektorn Rickhard Steffen o h h Kerstin Starbäck.

Gift 1938-11-13 med Kerstin Tyra Elisabet f. 1915-09-09 i Kungsholm Stockholms stad d. 2011-02-25 i Matteus Stockholms stad

Studentexamen i Visby 1926, kom i tjänst 1927, officersexamen 1930, underlöjtnant Gotlands artillerikår 1932, löjtnant, kapten 1939, kompanichef för signalkompaniet vid Gotlands infanteriregemente 1941-42, major, överstelöjtnant 1955, byråchef vid Försvarsbyrån vid telestyrelsen 1962. Efter avgången blev han konsult hos SOS Alarmering

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Kjell Olsson / Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"