Föregående sida

Arvid Mauritz Wester

f. 10/6 1856 i Strömsnäs Karlskoga Örebro län d. 11/7 1914 i Adolf Fredrik Stockholms stad

  

Son till brukspatron Johan Mauritz Wester f. 12/5 1815 i Svennevad Örebro län d. 30/6 1868 i Nysund Örebro län. Gift med Augusta Charlotta Åberg f. 3/5 1820 i Kristinehamn Värmlands län d. 17/1 1894 i Örebro.

Syskon:

Charlotta f. 25/6 1844 i Karlskoga Örebro län

Johan Fredrik f. 13/8 1845 i Karlskoga Örebro län

Carl Axel f. 14/3 1847 i Karlskoga Örebro län

Otto August f. 21/5 1852 i Karlskoga Örebro län

Augusta f. 20/8 1853 i Karlskoga Örebro län

Lovisa f. 23/1 1855 i Karlskoga Örebro län

Sofia f. 8/5 1859 i Karlskoga Örebro län

---------------------------

Gift 1887 med Nelly Wall f. 2/1 1867 i Jakob Stockholms stad d. 26/11 1952 i Oscar Stockholms stad (Frånskilda 6/5 1913)

Barn:

Harry Arwidsson f. 29/5 1890 i Klara Stockholms stad d. 1/9 1956 i Oscar Stockholms stad

 

Underlöjtnant vid Nerikes regemente 1878, deltagit i Kongostatens grundläggande 1883-86, löjtnant 1885, kapten 1898, major 1905, major Gotlands infanteriregemente 1907, avgång 1912

   

(13/7 1914) På lördagen afled i Stockholm en af de män som gjort det svenska namnet bekant och berömdt i fjärran länder. Major Arvid Wester, son af brukspatron W. i Karlskoga, var född 1858 och blef 1878 underlöjtnant vid d. v. Närikes regemente. År 1883 anstäldes han i Kongostatens armé och stannade där i tre år, under hvilken tid han — delvis tillsammans med löjtnanterna Peter Möller och Georg Pagels — under otaliga faror och äfventyr genomströfvade väldiga, aldrig förut af någon hvit man beträdda områden, från det inre Afrika ända ut mot kusten, om hvilka ströftåg han lämnat intressanta skildringar i den af honom och hans båda nyssnämnda kamrater gemensamt utgifvna boken Tre år i Kongo. Hemkommen blef han löjtnant vid regementet och befordrades 1898 till kapten och 1905 till major vid Lifregementets grenadjärer, med hvilket regemente det forna Närikes regemente dåmera blifvit införlivadt. År 1907 fick han på begäran transport till Gotlands infanteriregemente, övergick 1912 till reserven och tog för några månader sedan afsked ur krigstjänsten.

Utom den öfvervägande delen af de ofvan nämda skildringarna från tjänstgöringen i belgiska Kongoarmén har han författat och utgifvit ett häfte Reseminnen från en resa till Chicago.

Gift sedan 1887 med yngsta dottern till framlidne redaktören af Dagens Nyheter Rudolf Wall och hans jämväl aflidna maka, född Löfwenström, sörjes han närmast af maka och en son, underlöjtnant vid positionsartilleriet, samt af syskonbarn m. fl. anhöriga.

En vän till den bortgångne, Sven Nyblom, ägnar honom följande poetiska afskedshälsning: (Källa: 1071)

   

Krigarsinnet, äfventyret,

  Brann i dig, från unga år.

  Upptäcktslustan förde styret

  Långt från allfartsvägens spår.

  Pulsen brann på höghvälfd tinning,

  Blicken gnistrade af stål,

  Aldrig sedda länders vining

  Blef din viljas högsta mål.

 

  Skapad mer för orostider,

  Just en man som kräfs i fält,

  Var din önskan att i strider

  Själf få kämpa, om det gällt!

  Men så log och barnasinnet

  Mildt i dina ögonvrår,

  Och i vänners krets ej minnet

  Af din öppna hand förgår!

 

  Slutadt är nu äfventyret.

  Slocknade din lefnads år.

  Högre makter föra styret

  Långt från allfartsvägens spår.

  Sval och blek är nu din tinning,

  Brusten blickens ljusa stål,

  Och det nya landets vinning

  Är din sista resas mål.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"