Föregående sida

Anton Georg Lindman

f. 4/6 1873 i Oskarshamn Kalmar län d. 17/1 1957 i Oskarshamn Kalmar län

  

Son till godsägaren Johan Fredrik Lindman o h h Jenny Theodora DuRietz

------------------------------------

Gift 16/10 1900 med Gerda Teresia Thernström f. 5/3 1879 i Karlshamn Blekinge län d. 28/12 1965 i Oskarshamn Kalmar län

Barn:

Ingegerd Karin Elisabeth Theodora 29/11 1901 i Oskarshamn Kalmar län

Nils Fredrik Georg f. 27/9 1903 i Visby

Gunnar Erik Georg f. 7/7 1905 i Visby

Georg Arnold 16/4 1909 i Visby

Sven Olof Georg 20/5 1911 i Visby

Sture Johan Fredrik Georg 8/7 1915 i Visby

Jan Georg f. 14/3 1920 i Visby d. 3/12 1920 i Visby (Begravd 7/12 1920 på Visby norra kyrkogård, avd. Militärkvarteret, kv. 16½, nr. 808, (kista, nr 1 i graven). Ingen gravsten).

Familjen flyttade 16/8 1923 till Fridlevstad Blekinge län.

Mogenhetsexamen i Norrköping 19/5 1893, volontär vid Gotlands infanteriregemente 1/2 1894, sergeant 13/8 1895, fanjunkare 12/8 1896, offricersexamen 3/12 1896, underlöjtnant vid Gotlands infanteriregemente 9/12 1896, i reserven, postexpeditör i Östra postdistriktet 1898, extra biträde därstädes 1900, löjtnant 1/6 1900, löjtnant 2. kl. 7/6 1901, kapten 1912, kasernofficer 1912, avsked 1924

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"