Föregående sida

Carl Wilhelm Ericson

f. 28/9 1840 i Trollhättan Älvsborgs län d. 10/10 1928 i Ängelholm Kristianstads län

  

Son till översten Nils Ericsson o h h Wendela Wilhelmina von Schwerin.

----------------------------------------------------------------------

Gift 4/11 1870 med Ebba Emilia Margaretha Nyblom f. 31/12 1851 i Lund Malmöhus län d. 30/12 1918 i Ängelholm Kristianstads län.

Barn:

Hedvig Wilhelmina f. 11/4 1872 i Västra Tunhem Älvsborgs län

Nils Johan f. 5/12 1879 i Karlsborgs garnisionsförsamling Skaraborgs län (Officer)

Ebba Vendela Karolina f. 6/12 1885 i Karlsborgs garnisionsförsamling Skaraborgs län

   

Studentexamen 26/5 1857, furir vid Västgöta regemente 29/5 1857, passerat graderna vid Svea livgarde 1857, fanjunkare vid Västgöta regemente 29/1 1858, officersexamen 26/10 1858, underlöjtnant vid Västgöta regemente 29/10 1858, löjtnant 7/8 1863, deltog i fälttåget i Mexico 1863 - 1864, råkade under hemfärden ut för rövare, blev döende lämnad på stridsplatsen, men upptogs och tillfrisknade, efter hemkomsten ordonnansofficer hos Karl XV 16/7 1864, löjtnant 2. kl. vid Västgöta regemente 5/7 1864, erhöll anställning i Kungl. italienska armén ?/6 1866 - ?/9 1866 och bevistade bl a fälttåget i Italien 1866 som adjutant vid Tunga Kavalleridivisionen, kapten vid Västgöta regemente 1/5 1874, kapten 2. kl. 4/8 1876, kapten 1. kl. och kompanichef 24/8 1878, major och bataljonschef vid Gotlands Nationalbeväring 15/6 1879, överstelöjtnant vid Västgöta regemente 27/4 1881, förordnad att med chefs makt och myndighet föra befäl över regementet 30/12 1885, överste i armén 15/5 1886, chef för Västgöta regemente 25/11 1887, generalmajor i armèn 19/5 1893, chef för III arméfördelningen 4/9 1896, avsked 13/6 1902, generallöjtnant 12/8 1902, lämnade samma år arméfördelningen för att ägna sig åt bankväsendet, emellertid förordnades han 22/5 1903 till inspektör för Trängen, men tog i februari 1906 fullständigt avsked från armén.

   

I fransk uniform

Ericson var mandatperioderna 1876–78 samt 1900–02 ledamot av andra kammaren (för valkretsen Mariestad, Skövde, Falköping). Han var ledamot av vägkommittén 1876 och av lantförsvarskommittén 1881–82 samt tillhörde länge Skaraborgs läns landsting. Som medlem från 1881 av Krigsvetenskapsakademien deltog han en tid i diskussionen kring frågan om arméns utbildning samt utgav 1885 ett från franskan översatt verk kallat "Om marscher".

 

 

Ericson har med stor utmärkelse bevistad två fälttåg. Anställd 1862 i september som underlöjtnant vid 3. Zuavregementet i Kejserliga franska armén och deltog där 1863-64 i fälttåget i Mexiko och deltog där bl a 1863 i januari - april i belägringen av Puebla, bataljen vid San Lorenzo 8/5 1863 samt striderna vid Aroyo-Zaceo 1/1 1864. I båda de sista drabbningarna blev han svårt sårad och citerade på arméns order för utmärkt tapperhet. 1866 juni - september erhöll han anställning i Kungl. italienska armén och bevistade bl a fälttåget i Italien 1866 som adjutant vid Tunga Kavalleridivisionen.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"