Föregående sida

Didrik Henrik Taube

f. 24/9 1711 i Karlskrona d. 17/2 1781 i Tåby Östergötlands län

   

Son till överamiralen Evert Didrik Taube o h h Christina Maria Falkenberg.

-------------------------------------------------------------------

Gift 1:a 28/11 1742 i Vist Östergötlands län med Jacobina Sophia Sparrsköld f. 11/10 1725 i Vist Östergötlands län d. 28/10 1750 i Vist Östergötlands län

Gift 2:a 1752 med Magdalena Beata Ribbing f. 8/1 1717 d. 30/11 1780 i Tåby Östergötlands län

Barn:

Hedvig Maria f. 13/4 1744 d. 13/8 1785 i Tåby Östergötlands län

  

Student i Uppsala 1723, Konst Amt 1724, löjtnant 1729, kammarherre 1731, kaptenlöjtnant 1732, skeppskapten 1735, amiralitetskapten 1737, generaladjuant i flottan 1743, schoutbynacht 1754, viceamiral 1757, Landshövding och Militärbefälhavare på Gotland 1757-63, landshövding och överkommendant Fästningarna Göteborg och Bohuslän 1763-72, amiral 1768, avgång 1772

   
Han reste 1733 till Italien och Malta och gjorde året därpå med maltesiska örlogsskeppen ett sjötåg i Medelhavet. Var 1735, såsom frivillig, på en fransk eskader, vilken seglade på Västersjön och 1736, såsom medelstyrman, på ett engelskt örlogsskepp. Förde svenska ostindiska kompaniets skepp Stockholm 1737 - 1739.
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"