Föregående sida

Mårten Kalling

f. 1705 d. 1765-07-02 i Stockholm.

 

Son till assessorn Peter Kalling och hans hustru Margareta Bunge.

-----------------

Gift 1743 med Anna Charlotta Grubbe f. 1724

Arklimästare vid amiralitetet 1719-06-09. Konstapel vid amiralitetet 1720-12-30 midshipman på ett engelskt krigsskepp 1724. Löjtnant vid amiralitetet i Stockholm 1725-11-16. Styrman på ett franskt köpmansskepp 1726. Åter midshipman i engelsk tjänst 1727 och tjänstgjorde som sådan på ett engelskt amiralskepp 1729. Återkom 1731 till Sverige. Kaptenlöjtnant vid amiralitetet 1733-11-27. Skeppskapten 1743-02-18. Kommendörkapten 1745-03-15. RSO 1748-11-07. Generaladjutant av flottan. Friherre jämte äldre brodern Per 1751-11-21 (introducerad 1752 under nr 235). Kommendör vid amiralitetet 1756-01-31. Landshövding på Gotland 1763-04-14 död 1765-07-02 i Stockholm i Klara församling, Stockholm, begravd i Storkyrkan, och slöt själv sin friherrliga ättegren.' Han gjorde, sä i D8DBE0 som svensk tjänst, vidsträckta sjöresor. Kommenderade 1743 det örlogsskepp, som överförde hertig, sedermera konung Adolf Fredrik från Stralsund till Landskrona.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"