Föregående sida

Eric af Klint

f. 1732-09-25 Ljungby församling Kalmar län (på Kölby) d. 1812-11-10 på Visborgs kungsladugård i Visby. Begraven 1812-11-18 i Visby domkyrka.

 

Son till häradshövdingen Esaias Klint och hans hustru Brita Maria Bubb.

--------------------

Gift 1768-09-18 i Karlskrona med Catharina Charlotta Gyllenstam f. 1749-02-25 i Karlskrona d. 1808-03-30 på Visborgs kungsladugård och begraven 1808-04-06 i Visby domkyrka.

Barn:

Brita Catharina f. 1769-06-18 i Karlskrona d. 1829-04-05

Gustaf f. 1771 i Karlskrona d.  1840 (Vice amiral)

Lovisa Ulrika f. 1772-09-15 i Karlskrona d. 1820-04-13 på Gotland

Charlotta Elisabet f. 1773-12-03 i Karlskrona d. 1848-02-09 i Karlskrona

Carl f. 1774 i Karlskrona d. 1840 (Konteramiral)

Fredrik f. 1776-05-13 i Karlskrona d. 1829-08-26 på Visborgs kungsladugård i Visby

Johanna Maria f. 1777-07-20 i Karlskrona d. 1841-02-02 på Gotland

Jonas f. 1778 i Karlskrona d. 1847 (Kapten)

Hedvig Sofia f. 1779-11-04 i Karlskrona d. 1837-02-18

Erik f. 1781 i Karlskrona d. 1847 (Kapten)

Adolf, f. 1782-10-27 i Karlskrona d. 1845-02-28 i Stockholm (Kapten)

Henrik f. 1784-01-31 i Karlskrona d.  1784-07-16 i Karlskrona

Samuel f. 1785-01-16 i Karlskrona d. 1786-03-03

Gustava Fredrika f. 1786-02-14 i Karlskrona d. 1848-05-08 i Karlskrona

Salomon f. 1787 i Karlskrona d. 1790-10-30 på Tromtö

Ebba f. 1788-08-09 i Karlskrona d. 1868-01-12

Beata f. 1790-01-12 i Karlskrona d. 1805-12-05 i Visby

Kofferdibåtsman 1750-11-28. Extra lärstyrman vid amiralitetet 1751-04-09. Lärstyrman vid amiralitetet 1752-03-12. Extra varvslöjtnant 1755-09-27. Löjtnant vid amiralitetet 1755-10-04. Informationsofficer vid kadettkåren i Karlskrona 1757-01-21. Kaptenlöjtnant 1767-04-07. Major vid örlogsflottan 1776-10-08. Överstelöjtnant 1788-07-21. RSOmstk 1788-07-27. Lotsofficer vid södra lotsdistriktet 1791-05-24. Överste vid amiralitetet 1793-02-25. Lotsdirektör 1795-02-02. Avsked från överstebeställningen 1796-06-27. Tillförordnad landshövding och Militärbefälhavare på Gotland 1798-02-11. Adlad 1805-03-01. Avsked från vice landshövdingsbefattningen 1808

 

"Han var en utmärkt skicklig och mycket brukad sjöofficer, bevistade med utmärkt mannamod sjöslaget vid Hogland, då han var chef på chefsskeppet Gustaf III och fick svärdsordens stora kors, samt slaget i Svensksund 1790, då han av konungen begåvades med en värja."

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"