Föregående sida

Johan Malmenius - Cedercrantz

f. 1646 i Strängnäs d. 1699. Adlad Cedercrantz

   

Tjänstgjorde ifrån 1663 vid livländska generalguvernementet och användes vid åtskilliga beskickningar i Ryssland (1666) och Polen (1669). 1670 blev han guvernementssekreterare på Gotland, 1673 generalguvernementsfiskal över alla drottning Kristinas underhållsland, s. å. vice lagman öfver Gotland och Öland, 1674 "hauptman" på Gotland och 1678, sedan danskarna intagit densamma, sekreterare uti expeditionerna vid amiralitets-, kammar- och reduktions-kollegium. Sistnämnda år erhöll han adlig värdighet. S. å. kallades han till Rom och utnämndes av drottning Kristina till hennes sekreterare samt fick uppdrag att bevaka hennes intressen vid svenska och franska hoven äfvensom vid fredsunderhandlingarna i Nijmegen (1678--79), där det var fråga om att till drottningen avträda Sveriges tyska provinser. 1679 blef C. drottningens ståthållare över Gotland och Öland. Men redan året därpå ådrog han sig drottningens missnöje. Efter hennes död (1689), då hennes domäner återföll till kronan, avträdde C. från ståthållareskapet. På Gotland hade han varit utsatt för åtskilliga äreröriga beskyllningar och begärde därför domkapitlets vitsord över sitt förhållande. I nämnda myndighets protokoll berömmes han såsom en "rättvis och gunstig herre". 1690 blev han lagman över Gotland, men bodde på sina gods i Skåne. Han begravdes i Ströveltorps kyrka.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"