Föregående sida

Lennart Ribbing

f. 1631 d. 1698 i Bettna i Södermanlands län

--------------------------------

Gift med Birgitta Lilliecrona.

Barn:

Märta

Brita Maria

Christina

Lennart

Ebba (Dög i späd ålder)

Lennart (Död i Stralsund)

Sven döpt 24/1 1669 i Visby (Officer)

Ebba

   

Guvernör på Gotland: ?/4 1664 - 5/8 1673. Överste

   

Lennardt R utnämndes 1666 till guvernör på Gotland, som var ett av drottning Kristinas underhållsländer, men kom i konflikt med hennes arrendator Jacob Momma, adlad Reenstierna. Dennes klagomål över honom föranledde drottningen att avsätta Ribbing, som återinsattes av Karl XI:s förmyndare men 1673 ånyo avskedades av Kristina. 1675 blev han ledamot av kommissionen för undersökning av förmyndarregeringens förvaltning. Från 1686 till sin död var han lagman i Kalmar län. Ribbing hade ärvt bl a säterierna Harlinge i Bettna i Södermanland, som han sålde i början av 1680-talet, och Ribbingsnäs (tidigare Skinnarebo) i Barkeryd i Småland samt grundade vid Spatorp i Kila i Södermanland det efter honom uppkallade säteriet Leonardsberg.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"