Föregående sida

Gustaf Persson - Banér

f. 24/8 1618 d. 21/1 1689, begravd i Riddarholmskyrkan (Banérska gravkoret).

 

Son till riksrådet Peder Banér och hans hustru Hebbla Fleming.

  

Överste 1641, guvernör (landshövding) på Gotland 1648-50, friherre och riksråd 1651, landshövding i Uppsala län 1654-56, general av kavalleriet 1658, fältmarskalk 1663, generalguvernör över Skåne, Halland och Blekinge 1664-69.

Banér deltog i Karl Gustafs fälttåg, bland annat vid stormningen av Köpenhamn. Han innehade också civila ämbeten som landshövding och generalguvernör. Då kriget med Danmark 1674 var överhängande, anförtroddes försvaret av gränsen mot Norge Banér. Ägde en del gods i Estland, Ekenäs i Östergötland, Måstena i Södermanland och Tuna i Österåkers socken i Uppland. Banérs ekonomiska ställning underminerades genom en process om gårdar med kusinen Gustaf Adam Banér och förstördes alldeles genom reduktionen.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"