Föregående sida

Salomon Mauritz von Rajalin

f. 25/8 1757 i Karlskrona d. 23/9 1825 i Kungsholmen Stockholms stad

 

Son till landshövdingen i Bleking Johan von Rajalin o h h Eleonora von Gertten.

----------------------------------------------------------------------

Gift 10/11 1787 i Karlskrona med Fredrika Lovisa Jägersköld f. 26/3 1764 i Karlskrona d. 15/11 1846 i Karlskrona

      

Kadett vid Amiralitetet 7/3 1769, sergeant vid Gyllengranatska reg 14/9 1771, fänrik vid arméns flotta 15/7 1773, i brittisk örlogstjänst 1776–1777, löjtnant vid arméns flotta 19/2 1777, i fransk örlogstjänst 1778–1783, lieutenant des vaisseaux i franska flottan 1779, kapten vid arméns flotta 4/6 1783, major där och kommendant på S:t Barthélemy 22/9 1784, överstelöjtnant vid arméns flotta 14/7 1787, generalmajor o överkommendant i Visby 31/8 1787, landshövding på Gotland 31/8 1787, flaggkapten o konstituerad generaladjutant vid flottorna 6/6 1788, förste generaladjutant vid flottorna 13/8 1788, konteramirals värdighet 23/8 1790, generalintendent vid örlogsflottan 9/11 1791–1794, viceamiral vid örlogsflottan 5/8 1799, tjänstgörande generaladjutant vid flottorna 2/12  1801–1808, ledamot av krigsberedelserna i Stockholm i januari 1808, amiral 27/9 1808, i finska kriget förde han befälet i skärgårdsslaget vid Palva sund den 18/9 1809 dagen slutade med rysk seger, landshövding i Gävleborgs län 13/2 1812–1/4 1813.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"