Föregående sida

Leonhard Alexander Reuterskiöld

f. 19/1 1767 på Rånö i Utö Stockholms län d. 26/4 1832 i Nyköping Södermanlands län. Begravd på Nyköpings Västra kyrkogård

 

Son till Axel Didrik Reuterskiöld o h h Eva Anna Wefverstedt

-----------------------------------

Ogift

 

Volontär Änkedrottningens regemente 18/12 1776 (vid endast 9 års ålder), kornett vid Lifregementet 13/4 1779, löjtnant 19/3 1783, ryttmästare vid Adelsfanan 10/4 1786, tjänstgöring i franska armén 1787 - 1789, kapten vid Nylands infanteriregemente 13/3 1792, vid Göta livgarde 13/1 1794, major 28/11 1800, secundmajor 8/11 1802, överstelöjtnant i armèn 1/3 1805, vid Dalregementet 18/1 1909, överste i armén 1/5 1810, vice landshövding och Militärbefälhavare på Gotland 3/11 1811 - 31/8 1812, överste och chef för Södermanlands regemente 23/3 1813, generalmajor 10/11 1814, avsked 18/4 1821

 

Bevistade 1789 slaget vid Svensksund som placerad vid Upplands regemente, fången därstädes. Bevistade kriget i Pommern 1805 och 1806 samt i Tyskland 1813-14. Var chef för 2:a brigaden till 1814. Tjänstgjorde därefter i kronprinsens stab. Var kommendant i Lüttich. Bevistade kriget i Norge 1814

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"