Föregående sida

Erik Beijer

f. 22/6 1909 i Göteborgs Annedal Göteborgs och Bohus län d. 11/1 1993 i Visby

 

Son till målarmästaren Hjalmar Beijer o h h Anna Johansson

------------------------

Gift 15/4 1939 med Anna-Stina Sundh f. 9/9 1911 i Växjö Kronobergs län d. 11/2 20061 i Visby

Barn:

Erik Göran f. 24/3 1940 i Visby

Anna Gunilla f. 6/9 1941 i Visby

Anna Birgitta f. 12/6 1944 i Visby

       

Studentexamen i Göteborg 1928, vid Bohusläns regemente (I 17) 1928, vpl vicekorpral 22/12 1928, vpl furir 11/9 1930, teol kand 1936, studier vid universitet i Berlin 1936-37, teol lic i Uppsala 1953, pastorsadjunkt i Visby 1938, kyrkoadjunkt 1939, vid Gotlands infanteriregemente, landstormsfänrik 1939, militärpastor 1937-67, kyrkoherde i Vänge socken på Gotland 1943, prost 1960

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"