Föregående sida

Eric Isaac Hilmer K:son Björn

f. 19/12 1891 i Järvsö Gävleborgs län d. 3/12 1939 i Visby

  

Son till trädgårdsdirektören Knut Hilmer Björn o h h Karolina Wilhelmina Johansson

-------------------------------

Gift 24/9 1919 med Hilma Ingeborg Happach f. 21/1 1896 i Malmö Karoli Malmöhus län d. 5/4 1983 i Hässelby (Vällingby) Stockholms stad

Barn:

Knut Erik Lennart f. 18/4 1922 i Engelbrekt Stockholms stad

       

Studentexamen Hudiksvall 1911, underlöjtnant Jämtlands fältjägarregemente 1913, löjtnant 1916, GCI 1917-19, KHS 1919-21, kapten Gst 1926, tf stabschef Militärbefälhavaren på Gotland 1928-29, kapten Jämtlands fältjägarregemente 1932, Gst 1934, stabschef Norra Armefördelningen 1934-37, major 1935, överstelöjtnant Gotlands infanteriregemente 1937, vid mobiliseringsavdelningen 1939, delägare i en fabrik i Malmö

   

Överstelöjtnant Björn omkommen. Tragisk händelse på Visborgs slätt i går

Under pistolskjutningsövningar på Östra skjutbanan inträffade i går förmiddag en tragisk händelse, som kostade överstelöjtnant Erik K:son Björn livet. Han råkade nämligen på något sätt trampa på pistolremmen med påföljd att ett skott från vapnet brann av och träffade honom i huvudet. Dr Ivar Cassel, som tillkallades, kunde endast konstatera att döden varit ögonblicklig.

Den under så sorgliga omständigheter omkomne var född i Järvsö, Gävleborgs län den 19 dec. 1891 och vid sitt frånfälle alltså endast 48 år gammal.

Han blev student i Hudiksvall 1911, tog sin officersexamen 1913, blev samma år underlöjtnant vid Jämtlands fältjägare, löjtnant 1916, adjutant och kapten vid generalstaben 1926, kapten vid regementet 1932, major i generalstaben 1935 och överstelöjtnant vid I 18 den 19 nov. 1937. Han genomgick bl. a. krigshögskolan 1919-1921 och tjänstgjorde sedan vid olika regementen.

Överstelöjtnant Björn, som företagit studieresor i Lithauen, Danzig, Polen, Tyskland och Danmark (arkivforsknings- och slagfältsundersökningar), var tjf. stabschef vid militärbefälet på Gotland 1928-29, och han biträdde 1930 års försvarsutredning med utredningar rörande Gotlands försvarsorganisation.

Han har även gjort sig känd som militär författare, och bland hans utgivna skrifter märkas ”Sveriges försvar — en historisk översikt av dess allmänna utveckling och de enskilda förbandens liv genom seklerna”, vilken utgavs tillsammans med W. Kleen.

Han var också en av stiftarna till Ny militär tidskrift och har medarbetat i flera tidningar i militära frågor. Vid I 18 var han ordförande i regementets idrottsföreningar.

Närmast sörjes den avlidne av maka, född Happach, samt två barn. (Källa: 1021) Polisutredningen rörande händelsen

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"