Föregående sida

Stig Eriksson

f. 29/1 1912 i Norrköpings Borg Östergötlands län d. 16/11 1993 i Örgryte Göteborgs och Bohus län.

 

Son till direktören Carl Harald Eriksson o h h Anna Helena Lindqvist.

--------------------

Gift 3/10 1937 med Ann Marie Larsson f. 24/11 1910 i Växjö Kronobergs län d. 3/10 1992 i Göteborgs Sankt Pauli Göteborgs och Bohus län.

Barn:

Ulf f. 29/11 1940 i Visby (Överstelöjtnant)

Studentexamen i Stockholm 1930, kom i tjänst 1930, fänrik Gotlands infanterikår 1933, underlöjtnant 1935, löjtnant 1936, biträdande militärattaché i Litauen 1937-38, vid signalkompaniet 1940, KHS 1941-43, kapten 1942 vid Gotlands infanteriregemente, kompanichef för signalkompaniet 1942-43, Gstoff III. MB stab 1946, Hallands regemente 1950, major Gst och stabschef VII. MB staben 1952-56, överstelöjtnant Bohusläns regemente 1957, stabschef Göteborg och Bohusläns samt Hallands fo och Göteborgs KAförsvar 1963, avgång 1967, anställd SKF i Göteborg 1968

   

F. d. Visbyofficer blir chef för den nya FN-bataljonen

STOCKHOLM (TT). Överstelöjtnant Stig Eriksson, I 17 i Uddevalla, blir chef för den nya omgången av den svenska FN-bataljonen, som i slutet av oktober skall avlösa bataljon IV. Han är född 1912 och blev fänrik vid I 18, Visby, 1933. Kapten vid samma regemente blev han 1942. 1946 blev han kapten vid generalstabskåren och 1952 major. Sedan 1957 är han överstelöjtnant och utbildningsofficer vid I 17. Han gick igenom krigshögskolan 1941-1943 och försvarshögskolan 1953. Han har bl. a. tjänstgjort vid tredje militärbefälsstaben i Skövde 1946-1950 och som stabschef vid sjunde militärbefälsstaben i Visby 1952-1956. (Källa: 797)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Kjell Olsson / Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"