Förordnandet för kapten A. G. Tallquist att vara k.majts ombud i styrelsen för Gotlands skytteförbund har förlängts på tre år. (Källa: 1001)