Föregående sida

Ivan Lönnberg

f. 12/11 1891 i Hedvig Eleonora Stockholms stad d. 26/4 1918 i Cachy Frankrike.

 

Son till Oscar Fredrik Vladimir Pettersson f. 29/10 1849 i Norrköping Östergötlands län d. 10/12 1904 i Östra Ryd Östergötlands län. Gift 4/3 1977 med Signe Karolina Matilda Lönnberg f. 28/5 1857 i Östra Eneby Östergötlands län d. 6/12 1937 i Gustav Vasa Stockholms stad

Ivans syskon:

Gunhild f. 1878 i Norrköpings Östra Eneby

Oscar f. 1880 i Norrköpings Östra Eneby

 

      

I fransk krigstjänst under Första världskriget. Vid Främlingslegionen senare vid det franska flygvapnet. Korpral. Stupade nära Tyska linjen träffad av en kula i vänstra ögat.

 

Ivan med kamrater i skyttegraven.

Fotot från brevsamling KB Sthlm

Stupad vid västfronten. Den unge svenske målaren och idrottsmannen Ivan Lönnberg har i dagarna mött hjältedöden under de senaste striderna på västfronten. Han deltog i kriget på fransk sida, och har nu blifvit nerskjuten som flygare. Han var endast 26 år gammal. L. var här i Visby, särskildt i idrottskretsar, bekant sedan han för en del år sedan — det var somrarna 1912 och 1913 — vistades här, och då deltog vid flera idrottstäflingar.

Under tiden L. vistades här i Visby, fick han ett arf, som satte honom i tillfälle att realisera en länge närd dröm, nämligen att få resa till Frankrike och utbilda sig till konstnär.

Då kriget utbröt för nära fyra år sedan hade Lönnberg just kommit till Paris, för att där börja den traditionella konstnärssejouren. Han var en ifrig beundrare af fransk konst, särskildt den modärna, och enligt bref hem under den första Parisertiden, tycktes han ha acklimatiserat sig ganska fort där nere.

Så kom kriget. De flesta andra medlemmar af vår svenska konstnärskoloni skyndade sig då hem, så fort sig göra lät. Men Ivan Lönnberg stannade kvar och gick genast in i främlingslegionen, sannolikt mindre af politisk öfvertygelse än af äfventyrslust, och önskan att få visa hvad han dugde till. Han besatt en frisk vilja och ett sprudlande humör, och därtill var han idrottsman af Guds nåde. Särskildt som löpare hade han inom vårt idrottslif presterat utmärkta prof.

Redan från början kom han med där det gick till som hetast. I bref till hemlandet skildrade han lifligt och med godt humör sina upplefvelser. Hans i bref uttalade önskan, att få lämna de fuktiga löpgrafvarna och i stället bli stridsflygare måtte han nu fått uppfylld, ty det var som stridsflygare han föll.

Dessförinnan hade han dock nått vackra utmärkelser för sin tapperhet, bl. a. innehade han sedan länge tillbaka krigskorset med två stjärnor. (Källa: 723)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"