Föregående sida

Nils Erik Andersson - Wadner

 f. 6/7 1892 i Strå Östergötlands län d. 8/1 1957 i Visby.

  

Son till arrendatorn Frans Gustaf Andersson f. 8/5 1862 i Källstad Östergötlands län d. 27/2 1897 i Strå Östergötlands län.

Gift med Hanna Amalia Elisabeth Appelqvist f. 27/8 1862 i Linköping Östergötlands län d. 18/5 1948 i Norrköpings Östra Eneby Östergötlands län.

Syskon:

Gustaf Martin f. 18/6 1889 i Strå Östergötlands län

Karl Gustaf f. 1890 i Strå Östergötlands län

Sven Teodor f. 24/1 1894 i Strå Östergötlands län

Gustaf f. 1897 i Strå Östergötlands län

----------------------------

Gift 7/6 1919 med Louise Anna-Vivan Karin Juberg f. 20/4 1895 i Linköping Östergötlands län d. 22/11 1993 i Visby

Barn:

Ludvig Gustav Nils-Olov ”Olle” f. 9/4 1928 i Linköping

Vivi-Anne Marie-Louise Elisabet f. 18/5 1934 i Linköping

    

Studentexamen i Linköping 1914, kom i tjänst 7/6 1914, fänrik Första livgrenadjärregementet 30/12 1916, underlöjtnant 24/1 1919, löjtnant 28/11 1919, GCI 1919-21, kapten 27/11 1931, adjutant Ö brigaden 1934-38, major 1/10 1940, Gotlands infanteriregemente 1941, personalvårdsofficer 1942, överstelöjtnant 1/10 1947

   

Överstelöjtnant Nils Wadner, Visby, avled på tisdagen efter en lång tids tåligt buren sjukdom. Han var född 1892 i Strå i Östergötland och efter avlagd studentexamen i Linköping kom han till Första Livgrenadjärregementet. Den 1 okt. 1941 utnämndes han till major vid I 18 och vid sitt avsked från aktiv stat 1 okt. 1947 utnämndes han till överstelöjtnant i reserven.

Hans främsta intressen knöt sig kring idrott och fritidsundervisningen. Själv gymnastikdirektör var han en god instruktör och hade själv en gång i världen fått sin idrottsliga utbildning av Bertil Uggla och Gösse Holmér. Han har varit ordförande i Visborgs idrottsklubb, v. ordf. i Visborgs fältrittklubb. En lång rad förtjänstmedaljer har tilldelats honom för hans insatser och han var riddare av första klassen av Finlands vita ros samt Svärdsorden. Han har varit utgivare av ”Gotlandsinfanteristen” och han är skaparen av regementsmuséet på I 18. För sitt intresse och sina insatser för landstormsrörelsen fick Nils Wadner motta både Sveriges landstormsförbunds förtjänstmedalj i guld och Östergötlands västra landstormsförbunds guldmedalj. Han innehade även Sveriges militära idrottsförbunds förtjänstmedalj.

När Nils Wadner tog avsked från militärtjänsten var det för att helt ägna sig åt det yrke som han redan sedan en lång tid tillbaka idkat ”vid sidan om” – den legitimerade sjukgymnastens verksamhet. Han fortsatte arbetet på sin sjukgymnastavdelning på Varmbadhuset in i det sista, tills sjukdom tvang honom att upphöra med arbetet. Överstelöjtnant Wadner gjorde sig känd som en skicklig officer med humorns glimt i ögat bakom det litet barska yttre han visade omvärlden. Närmast sörjes den bortgångne av makan Anna-Vivian och barn, sonen Olle, som ör landsfiskalsassistent och bosatt i Visby, och hans maka Maja, samt dottern Vivi-Ann, förlovad med arméingenjören Lars-Göran Örtengren, Stockholm. (Källa: 151) 

 

 

Gravsten på Visby Södra kyrkogård

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"