Föregående sida

Karl Eric Torsten Källström

f. 16/4 1908 i Gårdveda Kalmar län d. 31/5 1998 i Lidingö Stockholms län.

  

Son till stationsinspektören Hjalmar Källström o h h Olga Loord.

----------------------

Gift 10/10 1934 med Martha-Lisen Billbergh f. 24/6 1909 i Sal Skaraborgs län d. 27/9 1995 i Lidingö Stockholms län.

 

Studentexamen i Eksjö 1927, officersaspirant vid Andra livgrenadjärregementet 15/6 1927, vid Första livgrenadjärregementet 12/10 1927, vid Jönköpings-Kalmar regemente 24/5 1928. vid Gotlands infanterikår 17/9 1928, fänrik 1930, fänrik GCI 1931-33, underlöjtnant 1932, löjtnant 1934, adjutant VII. MB stab 1937-39, kapten 1940, vid Gotlands artillerikår 1/10 1940, vid 12. Batteriet 1/10 1940 - 14/8 1945, regementsintendent, (kompanichef för signalkompaniet 1940-41), Ast 1945, Intendenturkåren 1945, major 1/10 1950, överstelöjtnant 1/4 1956, intendent IV. MB stab 1956, sektionschef KAIF 1959, avgång 1963.

Medlem i Visborgs skytteförening sedan 1929, v. ordförande ett flertal år, ordförande 1943.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Kjell Olsson / Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"