Föregående sida

Sigfrid Viking Gunnar Hansson

f. 4/8 1910 i Göteborgs Oskar Fredrik Göteborgs och Bohus län d. 28/4 1979 i Visby

 

Son till vikarierande läroverksadjunkten Johan Albin Hansson f. 13/12 1883 i Caroli Malmö. Gift den 29/12 1909 med Alfrida Katarina Johanna Alvin f. 11/11 1885 i Klar, Stockholms stad

---------------------------------

Gift 26/3 1938 med Inga Marianne Ralson f. 25/7 1914 i Högbo Gävleborgs län d. 25/12 1993 i Visby

Barn:

Hans-Erik Gunnar f. 26/9 1941 i Sollefteå

Fred Johan Börje f. 19/4 1944 i Visby

  

Vid Västernorrlands regemente 17/6 1930, med. kand. examen 15/12 1932, fackutbildningar 1935, vid Västernorrlands regemente, bataljonsläkare 30/8 1941, vid Ångermanlands regemente (I 51) 4/4 1943 - 4/5 1943, regementsläkare 1/8 1943, vid Gotlands infanteriregemente 1943 - 1954, skolläkare i Visby högre allmänna läroverk 1943, läkare Visby epidemisjukhus 1948-54, fältläkare VII. MBstaben Visby 1955-56, 1956-72

 

 

Ny regementsläkare vid I 18. K m:t har utnämnt bataljonsläkaren vid Västernorrlands regemente S. Hansson till regementsläkare vid Gotlands infanteriregemente. (Källa: 919)

 

 

Fältläkare S. Hansson 50 år.

50 år fyller på torsdagen den 4 augusti Sigfrid Hansson, Visby. Han är född i Göteborg och avlade studentexamen 1926. I Stockholm avlade han med. kand. 1932 och med. lic. i maj 1937.
Därefter tjänstgjorde han på sjukhus fram till 1943, då han blev regementsläkare vid I 18. Som regementsläkare kvarstod han till mitten av 1955, då han utnämndes till fältläkare vid VII Milo. Under åren 1948-54 var han ansvarig läkare vid Visby Epidemisjukhus, och sedan 1943 är han skolläkare vid högre allmänna läroverket, varjämte han har samma befattning vid flickskolan sedan 1959. Sedan 1943 är han också privatpraktiserande läkare i Visby.

Dessutom är dr Hansson Medicinalstyrelsens representant i styrelsen för Gotlands läns läkarförening samt medlem av Rotary, Frimurarorden och DBV.

Och så ofta tillfälle ges ägnar han sig åt sina hobbies fiske och resor.

Som synes är det läkargärningen som dr Hansson nästan helt fyller sin dag med. Som läkare har han ett mycket gott renommé.

Och personligen är han en rejäl karl, som går sin väg rakt fram, och alla som samarbetat med honom har de bästa omdömen om hans plikttrohet o. hans vänfasthet. (Källa: 920)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"