Föregående sida

Evert Frithiof Tore Helander

f.  19/10 1901 i Elmås Lidhult Kronobergs län d. 24/6 1946 på Torggatan 16 Sundsvall Västernorrlands län. (”Skjutit sig själv…(otydl.). Vulnus sclopetarium c. fract. compl. cranii. Dilaceratio cerebri.”) Begravd den 14/7 1946 i Stockholm Skogskyrkogården, avd. 1, kv. 46E, nr. 4877.

 

Son till banvaktare Karl August Helander f. 5/8 1857 i Skatelöv Kronobergs län d. 15/6 1942 i Lidhult Kronobergs län av ålderdomssvaghet + svagt hjärta. Gift den 9/1 1890  med Alma Eriksdotter Andersson f. 29/8 1872 i Halmstad Hallands län d. 17/7 1958 i Göteborgs Johanneberg.

Ewert Fritiof Tores syskon:

Herman f. 27/10 1891 i Lidhult d. 17/9 1969 i Martin Luther

Elsa Elida f. 18/5 1894 i Lidhult d. 26/2 1992 i Härlanda. g. Johannesson

Nanny f. 29/12 1896 i Lidhult d. 15/5 1984 i Härlanda

Karin f. 14/12 1898 i Lidhult d. 10/2 1926 i Göteborgs Vasa av tbc. pulmon

Anna 14/7 1904 i Lidhult d. 27/5 1979 i Hägersten. g. Krook

Gunhild f. 13/1 1907 i Lidhult d. 10/12 1999 i Oscar

Helga Margareta f. 12/7 1909 i Lidhult d. 29/6 1996 i Skarpnäck. g. Bergstrand

Carl Fredrik Sten f. 20/11 1912 i Lidhult d. 18/9 1982 i Misterhult k.b.f.d

Olle 9/9 1916 i Lidhult d. 10/5 1993 i Örebro Olaus Petri

 

De flyttade 1916 till Bökö station i Lidhult. Fadern f. d stationsmästare.

Ewert Fritiof Tore flyttade den 18/4 1917 till Kasernen, I 16 Kungl. Hallands regemente, Halmstad s.f. Musikvolontär, musikfurir.

Han flyttade den 13/11 1923 till Visby s.f. Musiksergeant vid musikkompaniet I 27, I 18.

Han flyttade den 22/11 1943 till Sundsvall. Musikstyckjunkare.

 

Volontär vid Gotlands infanteriregemente 1917, musikkorpral, musikfurir, musiksergeant 1925, musikfanjunkare 1939

 

 

Fd. I 18-musiker vådaskjuten till döds i Sundsvall

SUNDSVALL, 14 juni (TT).

Av skador efter ett vådaskott härom kvällen avled på midsommardagens kväll på Sundsvalls lasarett musikstyckjunkare E. F. T. Helander, Lv 5.

Olyckan skedde när Helander kom in i ett rum och skulle flytta på en pistol, som låg på ett bord. Han visste inte att vapnet var laddat och råkade röra vid avtryckaren, varigenom ett skott brann av och träffade honom i huvudet. Helander var född 1901 och ogift. Som närmast sörjande efterlämnar han en broder och två systrar, bosatta i Göteborg.

Den under så tragiska omständigheter bortgången tillhörde mer än 20 år I 18:s musikkår. Han kom till Visborgsslätt 1922 som furir och genomgick sedan de olika graderna. 1938 blev han regementstrumslagare. Han flyttade 1943 till luftvärnet i Sundsvall. Helander var en synnerligen skicklig med klarinett och saxofon som instrument. Han var med om att bilda konsertföreningen i Visby och var även med om ombildningen 1939. Kort före sin avresa från Visby uppträdde han vid en av konsertföreningens konserter som solist i klarinettkonsert. (Källa: 936) 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"