Föregående sida

Erik Olof Sellin

f. 9/10 1896 i Anundsjö Västernorrlands län d. 15/10 1967 i Uppsala Uppsala län

 

Son till kyrkoherden Johan Olof Sellin o h h Helena Carolina Hollström.

----------------------------------

Gift 6/6 1927 med Elsbeth Grahn f. 15/11 1902 i Umeå Västerbottens län d. 8/1 1985 i Uppsala Uppsala län

    

Studentexamen i Härnösand 1915, fänrik Västerbottens regemente 1917, löjtnant 1919, KHS 1921-23, kapten 1931 Västerbottens regemente, adjutant Hertigen av Västerbotten 1932, LKE 1932-33, kadoff KS 1933, adjutant MB ÖN 1935, Livregementets grenadjärer 1940, överstelöjtnant 1942, Gotlands infanteriregemente 1944, bataljonschef för 3. depåbataljonen 1945, lägerkommendant vid interneringslägret Lager Lingen i Havdhem 1945 1/7 - 13/10, överste och chef AUS 1946, chef Bohusläns regemente 1948-57, avgång 1957

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"