Föregående sida

Johan Eric Söderberg

f. 20/5 1779 på Åland

 

Fänrik Södermanlands lantvärn 8/6 1808, i juli 1808 kommenderad att med 50 man ur Södermanlands lantvärn till förstärkning av garnisionen på Vaxholms fästning, löjtnant och regementskvartermästare 12/12 1808, löjtnant i armén 5/2 1811, bevistade fälttåget mot Norge 1814 och sammandrabbningarna vid Liir och Medeskogs kyrka där han blev svårt skadad i vänstra låret av en 24-lödig fältslangkula, samt tillfångatagen och förd till fästningen Kongsvinger, återkom från fångenskapen 13/9 då han intogs på svenska arméns sjukhus i Wagge i Värmland, för sitt förhållande vid Liir samt Medeskogs kyrka erhöll han 2/12 1814 guldmedaljen "För tapperhet i fält".vid Gotlands Nationalbeväring 31/5 1816, kapten i armén 27/12 1823, avsked 21/7 1825.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"