Föregående sida

Carl Fredrik Ringvall

f. 9/5 1848 på Grefgatan 4, Svea livgarde, Stockholm, d. 14/8 1910 på Banérgatan 23 (Brännkyrkagatan 134B), Oscar, Stockholms stad av hæmorrhagia cerebri.

 

Han var son till harmonisten Fredrik Wilhelm Ringvall f. 27/8 1825, d. 14/11 1893. Gift med Albertina Wilhelmina Lundvall.

-----------------------------------

Gift med Christina Carolina Juliana Hamberg f. 15/6 1849 i Göta livgarde, Stockholms stad, d. 27/5 1908 i Oscar, Stockholms stad av hjärnblödning.

Barn:

Per Vilhelm Gustaf Fredrik f. 2/9 1870 i Hedvig Eleonora, d. 8/11 1952 i Gustav Vasa.

Julia Margaretha Bernhardina f. 23/12 1871 i Hedvig Eleonora

Carl Frithiof Birger f. 28/11 1876 i Hedvig Eleonora, d. 2/6 1936 i Klara av cancer.

Ellen Carolina Fredrika f. 26/12 1878 i Hedvig Eleonora, d. 15/8 1951 i Oscar. g. Lindgren.

Georg Fredrik f. 22/12 1880 i Hedvig Eleonora, d. 22/11 1935 i Karlskrona am.f.

Anna Klara Augusta f. 8/9 1882 i Hedvig Eleonora

Per Thorvald Fredrik f. 8/12 1883 i Hedvig Eleonora, d. 1/1 1933 i Matteus.

Karl Johan f. 24/6 1885 i Hedvig Eleonora, d. 29/10 1947 i Katarina.

Hedvig Elfvan Alice f. 29/6 1887 i Hedvig Eleonora, d. 29/8 1971 i Oscar. g. Löthman.

 

Kom i tjänst 1862, sergeant 24/2 1873, fanjunkare 5/7 1880, konstituerad musiförare vid Gotlands infanteriregemente 27/3 1890, musikdirektör vid Gotlands infanteriregemente 7/11 1895, avsked 1897

 

Afsked har beviljats musikanföraren vid Gotlands infanteriregemente, musikdirektören Karl Fredrik Ringvall uppå derom af honom sjelf gjord ansökan. Regementet har genom hans afgång gjort en afsevärd förlust. Ty under direktör Ringvalls ledning har dess musikkår blifvet en kår af rang och som med heder kunnat tåla en jämförelse med långt äldre och mer ansedda musikkårer.

Minnet af hans arbete vid och för den musikkår, som han nu lemnar, skall derför också förblifva det bästa. Han har med varmt intresse skött sitt åliggande och derom hörs bl. a. flera af honom särskildt för regementet gjorda kompositioner vittne. Så har han komponerat dess vackra, kraftiga paradmarsch och hans öfverste Lagercrantz tillägnade ”militärbefälhafvarens marsch” är ett af regementets favoritstycken. (Källa: 1287)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"