Föregående sida

Gustaf Håkan Elof Lindeborg

f. 16/5 1892 i Remmene Älvsborgs län d. 17/7 1969 i Visby

  

Son till folkskolläraren Anders Peter Johansson o h h Clara Bryngelsdotter.

------------------------------

Gift 22/10 1935 med Alva Wiman - Lindqvist f. 2/11 1900 i Barlingbo Gotlands län d. 12/3 1972 i Visby

Barn:

Disa Gunilla f. 3/2 1941 i Visby

   

Studentexamen i Skara 1912, officersvolotär 1912, fast anställd 31/12 1914, underlöjtnant Gotlands infanteriregemente 1914, löjtnant 1918, Norrbottens regemente 1928, stabsadjutant Bodens fästning 1928-31, kapten 1929, Gotlands infanterikår 1931, biträdande militärattaché i Tallinn 1935-36, Helsingfors 1936-37,vid Gotlands infanteriregemente, regementskvartermästare, regementsstabschef 1938, kompanichef för Specialkompaniet 1939, befälhavare för Roms skyddsområde 1939, vid 11. Skyttekompaniet 6/12 1939 - 31/3 1940, vid 5. Kustgevärskompaniet 1/4 1940 - 4/8 1941 (platsbefälhavare på Fårö), vid 3. Norra Försvarsområdesstaben 5/8 1941 - 7/9 1941, i reserven 1/10 1941, vid I. Bataljonsstaben 8/9 1941 - 31/1 1943, major 1/10 1941, (tf chef för Södra försvarsområdet 1/10 1943 - 30/6 1945), vid Depåstaben 1/2 1943 - 31/3 1943, vid XII. bataljonsstabskompaniet 1/4 1943 - 31/10 1943, vid 17. Skyttekompaniet 1/11 1943 - 31/12 1944, vid Fältdepågruppen i Havdhem 1/1 1945 - 30/6 1945 (Interneringslägret Lager Lingen), lägerkommendant 9/5 1945 - 30/6 1945, vid Försvarsområdessektionen vid Militärbefälhavarstaben 1/7 1945 - 31/7 1946, avgång 1946, jaktvårdskonsulent på Gotland 1946

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"