Föregående sida

Erik Gunnar Janze

f. 1/11 1882 i Norrköping Östergötlands län d. 3/5 1918 i Bunge Gotlands län (Skarnviken i Anga)

 

Gift 5/11 1910 i Bunge med sömmerskan Hermanna Fredrika Klint f. 24/4 1887 i Bunge Gotlands län d. 5/6 1972 i Bunge Gotlands län

Barn:

Sven Erik f. 27/8 1911 i Bunge Gotlands län d. 11/8 1913 i Bunge

Erik Gunnar f. 14/4 1914 i Bunge Gotlands län d. 16/4 1914 i Bunge

Maj Ines f. 11/11 1915 i Bunge Gotlands län

Sven Erik f. 18/2 1918 i Bunge Gotlands län

 

Sergeant vid Kungl. Kustartilleriet i Vaxholm, vid Fårösunds kustartilleridetachement 22/4 1911

   

Under första världskriget genomfördes ett flertal desarmeringar av ilandflutna minor. Det var i första hand personal från Kustartilleriets detachement i Fårösund som utförde det riskfyllda arbetet.

Den 3 maj 1918 hade sergeanten Gunnar Janze beordrats till Skarnviken i Anga där en mina hade hittats. Vid arbetet med desarmeringen exploderade minan och Janze och en lantbrukare från Kräklingbo, Lars Jacobsson förolyckades. Senare har en minnessten uppsatts på platsen för att hedra minnet av dessa två gotländska hjältar.

 

Olyckan redovisas i tidningen Kalmar 1918-05-15.

"Janze hade lagt sig på knä invid minan, lutad över densamma för att kunna se in under ett par snett uppåt åt honom varande skivor vid minans lopp. Med hammaren hade han därefter knackat på eller på annat sätt påverkat nyssnämnda delar av minan, varvid explositionen inträffade. Minan var spolformig, framtil oval, baktill konisk, båda ändarna skarpt spetsiga, vartill märktes dels en fastlödd fena med bakre och yttra kanterna vardera 20 cm långa dels på andra sidan om bakre spetsen en 3 cm lång, fyrkantig hylsa med inneliggande spiralfjäder. Minan var målad pansarbåtsgrå. Vis skakning av densamma hördes ett skvalpande ljud från någon vätska i dess inre. Angående sergeant Janzes försök att desarmera minan påpekas i rapporten att han försiktigtvis bort med en lång lina pröva minans säkerhet mot stötar, innan han rörde vid den. Minan har med säkerhet ej varit någon vanlig sådan utan ett hittills okänt krigsredskap. Formen tyder på att det haft att med stor hastighet röra sig genom vattnet eller luften."

   

   

Minnesstenen vid Skarnviken

 

PÅ DENNA PLATS

FÖROLYCKADES VID

OSKADLIGGÖRANDET AV

EN ILANDFLUTEN MINA

DEN 3 MAJ 1918

LARS JAKOBSSON

OCH

GUNNAR JANZE

Gravsten på Bunge kyrkogård

  

Sergeanten

vid K. Kustartilleriet

Erik Gunnar Janze

18  1/11  82       19  3/5  1918

Fallen i uppoffrande kamp 

mot minfaran.

Kamrater och vänner 

reste vården.

18  24/4  87     Hermanna     19  5/6  72

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"