Föregående sida

Carl Göran Wahlström

f. 11/9 1883 i Maria Magdalena Stockholms stad d. 5/11 1954 i Skeppsholm Stockholms stad

 

Son till sjökaptenen Ferdinand Wahlström o h h Selma Zollin

-------------------------------------

Gift 28/5 1919 med Augusta Märta Louise Lagerberg f. 6/9 1895 i Hedvig Eleonora Stockholms stad d. 14/6 1989 i Engelbrekt Stockholms stad

Barn:

Gunilla f. 3/10 1921 i Karlskrona amiralitetsförsamling

Brita f. 14/3 1924 i Skeppsholm Stockholms stad

      

Student i Stockholm 1903, underlöjtnant i Flottan 1906, löjtnant 1908, kapten 1916, hon. attaché i Washington 1919-20, kommendörkapten 2. kl 1928, chef Mobiliseringsavdelningen Marinstaben 1930-35, kommendörkapten 1. kl 1934, fartygschef pansarskeppet Drottning Victoria 1935-36, flaggkapten och chef Kfl stab 1936-37, kommendör 1937, chef Gotlands marindistrikt 1937-38, chef Stockholms örlogsstation 1938-43, konteramiral i reserven 1943

   

Sextio år fyller i dag konteramiral Göran Wahlström, Stockholm. Efter att ha passerat graderna blev han kommendör 1938. Den 1 juli i år beviljades han avsked med pension från 1 okt. och utnämndes samtidigt till konteramiral. I samband med marindistriktsorganisationens utbyggande enligt 1936 års försvarsordning blev han Gotlands förste marindistriktschef, vilken befattning han innehade åren 1937-38. Mitt i brådaste beredskapsarbetet 1940 fick han chefsskapet för Stockholms örlogsstation. (Gotlands Allehanda 11 september 1943)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"