Föregående sida

Johan Didrik Grönhagen

f. 11/2 1681 i Stockholm d. 4/1 1738 i Visby

 

Son till Claes Henrik Grönhagen

-----------------------------------------------------------------------

Gift 1:a 13/9 1708 med Eva Sofia Göthe f. 14/5 1684 d. 17/4 1729

Gift 2:a 26/9 1731 med Magdalena Wilckens f. 28/12 1698 d. 3/6  1754

Barn:

Eva Sofia f. 29/6 1709

Johan Samuel f. 26/2 1711 d. 16/7 1711

Johan Gabriel f. 15/5 1712 i Stockholm (Officer).

Ulrika Eleonora f. 3/11 1713 d. 28/5 1714

Carl Fredrik f. 21/3 1715 i Stockholm (Officer)

Fredrika f. 1/3 17171

Ulrik f. 4/5 1719 d. 27/12 1719

Hedvig Elisabet f. 15/3 1721 d. 19/31721

En dotter f. 26/3 1722 d. 26/3 1722

Claes Vilhelm f. 3/10 1732

Lovisa Johanna f. 3/9 1735 d. 3/3 1737

       

Student i Åbo 1698 i Uppsala 1699 och i Halle 1700, sekreterare vid kontributionsverket 14/10 1712, sekreterare vid högsta ordningsmannaämbetet 8/11 1718, lagman i Västernorrland 30/3 1722, landshövding på Gotland 28/6 1728 - 4/1 1738.

Grönhagen bodde på Roma kungsgård. Blev efter verksamhet som sekreterare vid kontributionsränteriet och högsta ordningsmannaämbetet lagman i Västernorrland 1722 och landshövding på Gotland 1728 samt friherre 1731. Som landshövding sökte han genom allehanda reformer rycka upp Gotland ur dess förfall. Resultatet kom dock ej att motsvara ansträngningarna, i många fall på grund av bristande intresse från överordnade myndigheters sida men ännu mer genom allmogens reaktion mot Grönhagens temperamentsfulla hårdhet och hänsynslöshet. Han har nog mest blivit ihågkommen som en man som vandaliserade klostret och var hänsynslös mot bönderna.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"