Föregående sida

Nils Arvid Manfred Persson

f. 31/8 1917 i Magnhuse Rone Gotlands län d. 29/5 1938 i Magnhuse Rone Gotlands län (Visby epidemisjukhus) av scharlakansfeber.

 

Son till hemmansägaren Jacob Konrad Persson f. 12/11 1887 i Rone Gotlands län d. 31/10 1941 i Rone Gotlands län.

Gift med Emma Margareta Viktoria Hansson f. 7/7 1890 i Öja Gotlands län d. 14/7 1968 i Rone Gotlands län.

       

Värnpliktig vid I 18. Värnpliktsnummer: 87 78/1937

 

(1938) Värnpliktige 87 Persson skall kl. 3 i eftermiddag jordfästas å Rone kyrkogård. Att närvara vid jordfästningen ha beordrats kapten Antonsson och fanjunkare Svensson samt en del av musikkåren. (Källa: 1461)  

 

 

(1938) En stämningsfull militärbegravning ägde rum pingstaftonen på Rone kyrkogård, då värnpliktige Arvid Persson från Magnhuse vigdes till den sista vilan. Under det en avdelning av I 18:s musikkår spelade sorgemusik tågade de sörjande och en stor menighet in i kyrkan till en kort andaktsstund. Sedan musiken spelat psalmen Så skön går morgonstjärnan fram, höll kyrkoherde H. A. Isberg ett griftetal, utgående från orden: ”Det är endast ett steg mellan mig och döden”, varpå sjöngs psalmen 144. Under sorgemusik begav man sig därpå ut till graven, där stoftet redan på onsdagskvällen bisatts. Här följde jordfästningsakten, efter vilken musikkåren spelade ps. 600: 6-7.

Vid graven nedlades en myckenhet kransar och blommor, bland annat tre kransar av den militära hedersvakten under kapten Antonssons befäl. Sedan musikkåren till sist spelat Intege vitæ, åtskiljdes den stora menigheten, som nästan till sista plats hade fyllt kyrkan. (Källa: 1462)

 

 

Gravsten på Rone kyrkogård

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"