Föregående sida

Kurt Gösta Sjölin

f. 28/2 1922 i Roma Gotlands län d. 18/1 2011 i Visby

--------------------

Gift 13/11 1943 med Astrid Märta Ingrid f. 2/3 1926 i Lokrume Gotlands län.

   

Kom i tjänst vid Gotlands infanterikår 1/11 1938, vicekorpral 1/11 1939 vid Gotlands infanteriregemente, korpral 1/11 1940, furir 1/11 1941, vid 109. Kompaniet 1/4 1943 - 31/3 1944, sergeant 1/11 1943, vid 105. Kompaniet 1/4 1944 - 7/5 1944, vid 110. Kompaniet 8/5 1944 - 4/8 1944, vid 109. Kompaniet 5/9 1944 - 4/7 1946, konstituerad överfurir 1/10 1945, fanjunkare 1972, pension 1982, löjtnant i reserven 1983

   

Curt Sjölin avled 18 januari 2011. Han var född i (Bungenäs) 28 februari 1922. Curre har i regementes tidning Väduren berättat om sitt yrkesval. På hemväg från skolan vid Bunge kyrka fick han se de gamla sjöflygplanen utföra bombfällning samt kulspruteskjutning mot landmål. Saken var klar. Militär skulle han bli! Den 1 november 1938 inställer sig Curt vid kasernvakten I 18 för att inskrivas som volontär. Blott 16 år gammal så var han yngste man, men klarade sig förunderligt väl. Under fänrik Evald Almqvist genomgår han stamskolorna, men trots betyget ”med beröm godkänd” sade Curt nej till vidareutbildning. Träning och utbildning av de inkallade värnpliktiga framstod som viktigast, och Curre blev en utomordentlig utbildare. Lågmält berättade han om de finska soldaternas tapperhet och skicklighet. Truppen lyssnade och lärde, och fick också fråga. Curres utbildningsteknik var långt före i tiden. Hans idéer och tankar kan läsas i Väduren där Curt ofta förekom med artiklar och insända foton. Exempelvis ”Det var bättre förr”(1995), ”Så gick det till när farfar var ung” (1998), ”Mannaminne” med flera. Curre blev mycket omtyckt och respekterad. Inte minst av hemvärnsgubbarna där han ofta var instruktör, specialist på spräng- och mintjänst som han var. ”Tjänat konungen väl”, sade de gamla generalerna. Regementskamraten Per Åke Wallin  (P 18 • A 7 • Lv 2 • KA 3 Kamratföreningars Tidskrift 2011:1)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"