Föregående sida

Erik Gustaf Ingvar Andersson

f. 13/4 1917 i Lövingsborg, Torpa socken, Östergötlands län d. 20/5 1939 i Lövåsa norrgård, Torpa, Östergötlands län (Visby) av menignitis acuta.

  

Erik var son till jordbruksarbetaren Hjalmar Gustaf Adolf Andersson f. 6/11 1885 i Asby, Östergötlands län, d. 21/12 1976 i Torpa socken, Östergötlands län. Gift den 17/9 1910 med Emma Elisabet Gustavsson f. 1/3 1887 i Torpa, Östergötlands län, d. 13/12 1980 i Torpa, Östergötlands län.

Eriks syskon:

Sally Maria Elisabet f. 29/9 1910 i Torpa
Karl Hjalmar Sture f. 11/3 1912 i Torpa

Ingrid Magdalena f. 24/3 1914 i Torpa

  
De flyttade 1917 till Sundsholm i Torpa socken. De flyttade 1919 till Lövåsa i Torpa socken.

        

Värnpliktig n:r 174 vid Kungl. Gotlands artillerikår A7:s 1:a batteri

   

Värnpliktig vid A 7 avliden

I går avled i hjärnhinneinflammation värnpliktige nr 174 Erik Andersson, på första batteriet, det s. k. LV-batteriet, vilket f. n. är förlagt till Blåhäll i Tofta. Den bortgångne hade inryckt till militärtjänstgöring den 7 febr. i år och tillhörde ersättningsreserven. Han var bördig från Småland. (Gotlands Allehanda 22/5 1939)

  

----------------------------

    

Under militära hedersbetygelser fördes i går stoftet efter den i lördags avlidne värnpliktige Erik Andersson vid A. 7 ned till hamnen. Kl. halv 4 avgick processionen från bårhuset, där tjf. kårchefen major von Koch jämte en paraderande trupp från 1 batteriet om 24 man med batterichefen kapten Carleson m. fl. i spetsen mött upp för att följa den bortgångne på färden ned till ångf. Drotten, som på aftonen skulle avgå till Kalmar. Därifrån skulle stoftet transporteras vidare till Tranås.

Under vägen ner spelade infanteriregementets musikkår en sorgmarsch, och efter det processionen anlänt till hamnen bars kistan ombord på ”Drotten” och placerades på däcket. Kring kistan var det vackert dekorerat med blå-gula flaggor. Här frambar tjf. kårchefen major von Koch kårens tack och farväl till den avlidne unge mannen och nedlade kårens med gröna band pryffa krans. Sedan därefter musikkåren spelat ”Integer vitæ” var den stämningsfulla akten tillända.

Den avlidne var hemmahörande i Ramfall utanför Tranås, där fadern är lantbrukare. Närmast sörjande äro föräldrar och syskon.

(Gotlands Allehanda 23/5 1939)

  

----------------------------

  

MO (Militieombudsman) har beslutat åtala regementsläkaren dr. I. Cassel i anledning av ett vid Gotlands artillerikår inträffat dödsfall. En värnpliktig, Erik Andersson, som länge dragits med förkylningar och halsbesvär, vilka inte blivit ordentligt skötta, blev i början av maj 1939 förflyttad till förläggningen vid Tofta skjutfält. Redan vid förflyttningen var hans allmänna tillstånd dåligt, och den 10 maj insjuknade han i halsfluss med feber. På grund av inträffade fall av scharlakansfeber var förläggningen vid denna tid isolerad, och den febersjuke fick därför ligga kvar i sitt logement. Dagen efter gavs order om att sjukrummet vid Tofta vilket stått oeldat under hela vintern, skulle göras i ordning, och på kvällen samma dag blev den sjuke undersökt av läkaren. Den 12 maj blev den febersjuke jämte andra patienter överförd till sjukrummet, där han sedan vistades under tillsyn av en sjukvårdare till den 15 maj. Sedan läkaren sistnämnda dag konstaterat öroninflammation blev den sjuke överförd till sjukhus, där han efter några dagar avled. MO, som förordnat om åtalet, har framställt flera anmärkningar mot den vård, som ägnats fallet. Åtalet gäller läkarens försummelse att under tiden 12-14 maj besöka de å sjukrummet vårdade. Denna hans underlåtenhet har ansetts särskilt betänklig eftersom de sjuka vårdats under synnerligen otillfredsställande förhållanden samt fall av scharlakansfeber förekommit vid förläggningen. Den avlidne var hemmahörande i Lövåsa, Ramfall. (Gotlands Allehanda 13/10 1941)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"