Föregående sida

Kurt Erik Bäckström

f. 20/5 1928 i Visby d. 18/9 1944 i Visby (Lärbro krigssjukhus) av en  olyckshändelse. Skottsår genom vänsta och högra underkäken. Begravd den 23/9 1944.

 

Son till hamnarbetaren Erik Helmer Bäckström f. 7/1 1896 i Fole Gotlands län d. 7/3 1980 i Visby, Gift 26/10 1919 med Fanny Elisabet Hellström f. 17/12 1899 i Visby d. 27/7 1961 i Visby (Frånskilda 27/12 1939)

Kurts syskon:

Aina Erika Elisabet f. 22/5 1920 i Visby

Elsa Ingeborg Helena f. 13/7 1921 i Visby

Viola Margaretha Henriett f. 18/6 1923 i Visby

"Gossebarn" f. 24/8 1924 i Visby

Margit Helny Elisabet f. 19/3 1926 i Visby

Bengt Thure f. 30/8 1932 i Visby

Gull-Britt f. 14/10 1934 i Visby

"Gossebarn" f. 7/2 1936 i Visby

        

Frivillig luftbevakare vid Kungl. Gotlands infanteriregemente I 18.

 

(18/9 1944) Luftbevakare blev dödsskjuten igår. Två ynglingar brottades om gevär - vådaskott träffade den ene i huvudet. Vid 12-tiden igår vådasköts ynglingen Kurt Erik Bäckström under tjänstgöring såsom krigsfrivillig vid en luftbevakningsstation på norra Gotland.

Olyckan har enligt av krigspolisen företagen utredning tillgått så, att Bäckström av okänd anledning emot gällande föreskrifter begivit sig upp i tornet, där en annan 15-årig krigsfrivillig tjänstgjorde som post. Posten försökte få Bäckström att lämna tornet och under försök att återtaga sitt gevär, som Bäckström fråntagit posten, avgick ett vådaskott, som träffade Bäckström i huvudet. Bäckström fördes omedelbart till krigssjukhus, där han avled idag på morgonen. Bäckström var född 1928 och hemmahörande i Visby. (Källa: 1809)

 

 

(25/9 1944) Militärbegravning i lördags. Under militära hedersbetygelser fördes i lördags middag stoftet efter den genom ett vådaskott vid en luftbevakningsstation på norra Gotland omkomne krigsfrivillige ynglingen Kurt Bäckström till den sista vilan.

Den stämningsfulla jordfästningen, som ägde rum i östra gravkapellet, inleddes med ps. 66: 1-3, varpå den bortgångnes konfirmationslärare, domkyrkokomminister Nils Öberg, framträdde till båren och höll ett anslående griftetal med utgång från 1 Sam. 20: 3 samt erinrade om att den hädangångne gjort sig känd som en snäll och präktig ung människa. Efter talet följde jordfästning enligt ritualen, varpå sjöngs ps. 377: 1-5, Närmare Gud till dig. I 18:s musikkår spelade därefter Stridsbön av Lindblad, varpå kistan bars ut av sex av den bortgångnes kamrater för att föras till norra begravningsplatsen, där sedan gravsättningen ägde rum. Ute på kyrkogården bildade kamrater hedersvakt. Efter kransnedläggningen, vid vilken en rik blomstergärd nedlades och tal höllos, bl. a. av kapten G. Söderberg, spelade musikkåren Integer vitae.

Bland kransarna märktes sådana från luftbevakningschefen (röda o. vita band), från kamraterna (blå band: Tack för din vänskap - En sista hälsning) samt från fältpost 18601 (gula och blå band: En sista hälsning). Till sist lyste pastor Öberg frid över vilorummet. (Källa: 1810)

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"