Föregående sida

Ernst Göte "Gösta" Larsson

f. 27/1 1907 i Perstorp Slöinge Hallands län d. 23/3 1940 Visby (Länslasarettet. Tingstäde. Brännkyrka, Stockholm) av ruptura intestini + peritonitis. Begravd den 29/3 1940.

(Som synes är fel dödsår inhugget i Göstas gravsten, det står "1941", men han avled 1940). Militärkyrkogården nr. 347.

  

Son till hemmansägare Nils Johan Larsson f. 10/6 1872 i Slöinge Hallands län d. 1/9 1959 i Slöinge Hallands län.

Gift 1:a med ?

Gift 2:a 30/9 1904 med Alida Svensson f. 6/6 1877 i Harplinge Hallands län d.30/11 1918 i Slöinge Hallands län.

Gift 3:e 24/12 1920 med Hulda Beata Svensson f. 4/3 1889 i Harplinge Hallands län d. 8/5 1972 i Slöinge Hallands län.

Göstas halvsyskon:

Anna Svenborg Elisabet f. 9/8 1895 i Slöinge

Nils Gustaf f. 10/2 1897 i Slöinge

Ebba Magdalena f. 8/12 1898 i Slöinge

Göstas syskon:

Svea Ingeborg f. 3/1 1906 i Slöinge

Alfred Nore f. 29/1 1908 i Slöinge

Lydia Sofia f. 16/4 1910 i Slöinge

Sven Bertil f. 17/5 1912 i Slöinge

Sigurd Kristian f. 3/6 191306 i Slöinge

Karin Linnea f. 13/12 1915 i Slöinge

Karl Anders f. 11/11 1918 i Slöinge

-------------------------------------

Gift 21/4 1939 i St Serf's Episcopal Church, Skottland med Nancy Mitchell Young Tordoff f. 2373 1920 i Burntisland, Skottland d. 25/2 1999 i Gustav Vasa Stockholms stad. 

 

Gösta flyttade den 9/11 1923 till Fästningen, Marstrand. 4:de kompaniets skeppsgossar.

Han flyttade den 11/5 1926 till Skeppsholmen, Stockholm. Matros nr. 301 vid 6:e matroskompaniet. Han flyttar den 2/12 1929 till Nystugu, Radiostationen, Tingstäde.  Korpral. "4:de matroskompaniet nr. 616."  Han flyttade den 20/2 1930 till Slöinge.

       

Radiotelegrafist vid Tingstäde radio. Flaggkorpral vid Kungl. Flottan 28/30.

 

 

En högtidlig militärbegravning

(29/3 1940) Ägde i går rum härstädes, då stoftet efter flaggkorpralen Ernst Göte Larsson, Tingstäde radio, fördes till den sista vilan. Processionen avgick från bårhuset vid Mellangatan till domkyrkan kl. 2.45, varvid en avdelning från flottan medföljde som paraderande trupp, företrädd av regementets musikkår, som spelade en sorgmarsch. Vid ankomsten till domkyrkan inbars kistan i kapellet av sex flaggkorpraler, medan truppen bildade häck.

Akten inleddes med att musikkåren stämde upp "Stridsbön" av Lindblad, varpå unisont sjöngs ps. 584: 1-3. Domkyrkovicekomminister Stig Lindholm förrättade jordfästningen och höll i anslutning till densamma en varmhjärtad betraktelse över texten i Ps. 90: 1-6. Efter jordfästningen sjöngs unisont ps. 544: 1-2, och därefter spelade musikkåren en koralmelodi.

Sedan kistan utburits till den väntande likbilen avgick processionen mot Norra kyrkogården, varvid den paraderande truppen samt musiken medföljde till Norderport, där truppen stannade, gjorde front mot kistan och skyldrade gevär.

Den övriga processionen fortsatte färden till Norra kyrkogården, där stoftet sänktes i graven.

Här blev den bortgångnes minne föremål för vackra hedersbetygelser. Marindistriktets chef, kommendör E. Braunerhielm, som jämte ett flertal officerare från flottan övervar akten, nedlade en krans från flottan samt uttalade ett tack till den avlidne för plikttrogen tjänst, vidare nedlades kransar från kamraterna vid Tingstäde radio samt från övriga vänner och släktingar.

Den avlidne, som var bördig från Slöinge församling i Halland, men skriven i Stockholm, var 32 år gammal. Han hade den 15 dennes råkat ut för en olyckshändelse i sin bostäde i Tingstäde, i det han halkat omkull och därvid ådragit sig invärtes skador. Han fördes till lasarettet, men det visade sig att livet ej stod att rädda. Larsson avgick från tjänsten vid flottan 1930 och har sedermera tjänstgjort som radiotelegrafist på fartyg. Han har även tidigare tjänstgjort vid Tingstäde radio och var nu åter inkallad. Han beskrives såsom en synnerligen präktig och skötsam man, vars bortgång väckt sorg och saknad i kamratkretsen. Närmast sörjes han av maka, som är tillfälligt bosatt i Tingstäde." (Källa: 1807)

 

 

(30/3 1940) Stoftet efter flaggkorpralen vid Tingstäde radio Ernst  Göte  Larsson, bördig från Slöinge i Halland, vigdes i torsdags till den sista vilan. Jordfästningen ägde rum i domkyrkans kapell, i vilket kistan inbars av sex flaggkorpraler. Under färden från bårrummet hade en avdelning ur I 18:s musikkår föregått processionen och utfört sorgemusik.

Akten inleddes med att musikkåren stämde upp "Stridsbön" av Lindblad, varpå unisont sjöngs ps. 584: 1-3. Domkyrkovicekomminister Stig Lindholm förrättade jordfästningen och höll i anslutning till densamma en en betraktelse över texten i Ps. 90: 1-6. Efter jordfästningen sjöngs unisont ps. 544: 1-2, och därefter spelade musikkåren en koralmelodi.

Gravsättningen ägde rum på norra kyrkogården. I sorgetåget medföljde den paraderande truppen samt musiken till Norderport, där truppen stannade, gjorde front mot kistan och skyldrade gevär. Marindistriktets chef E. Braunerhielm, som jämte ett flertal officerare från flottan övervar akten, nedlade en krans från flottan samt uttalade ett tack till den avlidne för plikttrogen tjänst. Vidare nedlades kransar från kamraterna vid Tingstäde radio samt från övriga vänner och släktingar.

Den avlidne, som var 32 år gammal, sörjes närmast av maka. Dödsorsaken var inre skador, orsakade genom olyckshändelse den 15 mars. (Källa: 1808)

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"