Föregående sida

Gustaf Reinhold Brydolf Ferdinand Malmqvist

f. 26/4 1900 "I socknen" Levide Gotlands län d. 22/7 1925 omkr. kl. 18.00 Visby (Kopparsvik, Visby, söder om cementfabriken, ca. 75-100 meter ut från stranden) av submersio. "Olycksfall vid badning i Östersjön" Begravd den 25/7 1925.

  

Son till "Fader okänd". Moder: pigan Alma Gustafva Karolina Malmqvist f. 3/10 1873 i Hejdeby Gotlands län d. 14/1 1904 i Levide Gotlands län (Länslasarettet i Visby)

Gustafs halvsyskon:

Edvin Gustaf Leonard f. 3/2 1897 i Hemse (Fader okänd)

En flicka f. 29/10 1903 i Visby (Fader Bror Nils Johansson)

 

Gustaf flyttade 26/6 1903 till Magnuse i Levide till fosterföräldrarna arbetaren Oskar Bernhard Nyman o h h Katarina Gustafva Lundgren

 

"... Gossen upptaget som eget barn och fått namnet Nyman den 15/8 1906 efter fosterfadern. Emedan Oskar Nyman 14/2 1907 ångrat sig och begärt understöd af socknen för sin fosterson Gustaf Malmqvist, skall han fortfarande heta Malmqvist och ej Nyman."

 

Gustaf flyttade 8/10 1911 till Skinnarve i Levide. Han blev fosterson till husbondeänkan Olivia Lovisa Olsson

 

Gustaf flyttade 25/8 1913 till Pejnarve i Levide. Han blev där fosterson till kyrkovärden och hemmansägaren Jakob Niklas Olofsson o h h Brita Kristina Båtelsdotter

--------------------------------

Gustaf gifte sig 1/11 1922 med Ester Maria Lovisa Norberg f. 18/7 1893 i Eksta Gotlands län d. 6/6 1973 i Råsunda Stockholms län. (Frånskilda)

Barn:

Östen Clas-Inge f. 18/1 1925 i Visby

Fosterbarn: Evert.

        

Furir vid Kungl. Gotlands artillerikår A7.

 

 

En drunkningsolycka vid Kopparsvik

(28/7 1925) En drunkningsolycka inträffade vid 6-tiden i går afton vid stranden söder om cementfabriken härstädes, då en 25-årig furir vid artillerikåren Gustaf Malmqvist fick sätta livet till.

M. hade tillsammans med en kamrat gått ned för att bada och därvid, medan kamraten uppehöll sig på stranden, ensam simmat ut. Han var nämligen hjälpligt simkunnig. Från stranden observerade man inom några minuter, att M. var försvunnen och icke kunde upptäckas varken i vattnet eller längs stranden i närheten. Hans kamrat kastade sig då i sjön och gav sig ut på den plats, där man senast sett Malmqvist, och där han tydligen utan att hinna ropa på hjälp sjunkit. Efter en stunds sökande lyckades kamraten få syn på Malmqvists kropp, som otydligt avtecknade sig mot bottnen på c:a 10 m:s vatten alldeles under strandpallen och på c:a 75 à 100 ms avstånd från stranden. Någon livräddningsattiralj finnes icke tillgänglig i närheten. Till slut lyckades man anskaffa en dragg och få upp den sjunkne, vilket visade sig svårt på grund av suget. Kroppen, som torde ha legat i vattnet c:a en kvarts timme, var då livlös, och de upplivningsförsök, som under ledning av doktorerna Tidmark och carlson anställdes, visade sig fruktlösa. Dessa försök fortsatte vid Visborgs slätt, dit kroppen fördes, och pågingo ännu till halv 9-tiden, men utan resultat.

Den så sorgligt omkomne unge mannen var född i Levide. Föräldrarna äro döda, men Malmqvist var sedan en tid tillbaka gift och efterlämnar nu hustru, samt en späd son och en fosterson. I deras sorg delta också kamraterna vid artillerikåren, där den omkomne varit mycket uppburen. Han hade med höga betyg avlagt sin underofficersexamen och uppges ha idkagt mycket flitiga självstudier med tanke på att vinna studentexamen. I underbefälets föreningsliv hade han tagit livlig del och innehade olika funktioner. Han var bl. a. sekreterare i föreningen Gotlands furirer och hade för endast ett par dagar sedan hemkommit från det konstituerande sammanträdet i Stockholm med försvarsväsendets underbefäls förbund, i vilket han som ombud för det gotländska underbefälet. (Källa: 1813)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"