Föregående sida

Jacob Petter Roswall

f. 12/5 1824 i Hägdarve (grundfolk), Akebäck. d. 19/8 1853 i Visby sf.

   

Han var son till skomakaren Olof Johan Roswall f. 1/2 1801 i Vall, d. 26/1 1883 i Akebäck av slag, lam. Gift 1823 med Margaretha Maria Norrby f. 30/1 1796 i Akebäck, d. 17/4 1868 i Akebäck.

Jacob Petters syskon:

Johan Niklas f. 6/8 1828 i Akebäck

Carl August Wilhelm f. 28/8 1833 i Akebäck

Carl Gustaf Adolf f. 21/3 1835 i Akebäck

------------------------------------------------------------------

Gift den 18/11 1851 i Fole med Johanna Maria Uddman f. 17/11 1813 i Västervik, Kalmar län, d. 4/7 1854 i Visby (begravd i Fole)

       

Artillerist vid Gotlands Nationalbeväring

 

 

En dyster olyckshändelse, dervid för en tadelwärd, ehuru tillfällig och oafsigtlig oförsigtighet och möjligen mindre fullständig anordning ett menniskolif högstbeklagligen blef offer, tilldrog sig härstädes sistl. Fredags morgon. I strandbetningen, invid stadsmuren, nedanför Student-alléen och Jungfrutornet, woro 2:e af Bewäringens Officerare syßelsatta att skottställa nya krono-tapp-gewär. En Artillerist wid namn Roswall, skulle efter hwarje skott å skotttaflorna i-fylla och markera hålet. Medan denne i sådant ärende wid den ena taflan war syßelsatt, afskjöt med högst bedröfligt oaktsamhet den ene officeraren, Under-Löjtnanten J. Facht, ett skott som träffade Artilleristen genom hufwudet så att han genast störtade död till marken. Någon genom trumpet-stöt eller flaggning wid målskjutningar eljest wanlig signal, att skottbanan wore fri och ren, egde här icke rum. Ransakning öfwer den i mer än ett hänseende hjertligt beklaganswärda händelsen har wid krigsrätt begynt och lär i morgon skola fortsättas. Den skjutne Artilleristen, hwilken nämnes såsom en mycket wälfrejdad och ordentlig man, war gift, men barnlös. ( Gottlands Läns Tidning 26/8 1853)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"