Föregående sida

Karl Gustaf Lennart Hammarberg

f. 1910 i Östra Nöbbelöv, Kristianstads län. d. 10/1 1941 i Hudiksvall. (Visby). Bosatt i Hudiksvall. Gift med Ättan Ingeborg f. 20/7 1908 i Forsa, Gävleborgs län, d. 4/8 1982 i Hudiksvall, Gävleborgs län. Son till sjökaptenen Per Wilhelm Hammarberg f. 22/8 1880 i Östra Nöbbelöv, Kristianstads län, d. 26/5 1965 i Östra Hoby, Kristianstads län. Gift den 29/12 1909 med Klara Elonora f. 17/10 1886 i Östra Nöbbelöv, Kristianstads län , d. 15/7 1978 i Östra Hoby, Kristianstads län.
   

Värnpliktig sjökapten vid flottan

En drunkningsolycka har i natt inträffat å ett av flottans fartyg i Visby hamn. Fartygschefen å ett av hjälpfartygen vpl. Karl Gustaf Lennart Hammarberg, som varit sängliggande ombord för influensa med feber och härför  vårdats av läkare, hade under natten lämnat sin säng och av okänd anledning begivit sig upp på däck där han sannolikt träffats av svimningsanfall samt fallit överbord och drunknat.

Händelsen upptäcktes genom att den invid fartygen utsatte vaktposten i mörkret upptäckte en till synes livlös kropp i vattnet några meter från kajen. Kroppen sjönk dock innan vare sig hjälp eller bärgningsmateriel hunnit komma till undsättning.

Emellertid igångsattes omedelbart draggningar på det ställe där vaktposten sett kroppen försvinna och efter några timmar ledde denna draggning till att Hammarbergs livlösa kropp anträffades, endast iklädd nattdräkt.

Hammarberg var född 1910 i Östra Nöbbelöv, Kristianstads län, och han sörjes närmast av maka fru Ingeborg Hammarberg, bosatt i Hudiksvall, samt föräldrar bosatta i Skillinge.

Fadern, sjökapten P. W. Hammarberg, som för motorskonaren Klara, torde vara bekant i de gotländska hamnarna, vilka han under senaste sommar ofta besökt.

Den bortgångne avlade sjökaptensexamen i Härnösand 1932 och har senast tjänstgjort såsom förste styrman å pngaren Greth samt var sedan i mars 1940 inkallad till krigstjänst vid flottan.

 

--------------------------------

 

Under militära hedersbetygelser fördes som tidigare nämnts i lördags middags stoftet efter den omkomne värnpliktige sjökaptenen Karl Gustav Lennart Hammarberg till ångaren Visby för att föras över till den avlidnes hemort.

Vid stadens bårhus hade samlats marindistriktets chef samt samtliga officerare o. underofficerare vid marindistriktet och Visby avdelningen, och förutom den paraderande truppen hade allt från tjänst ledigt manskap spontant slutit sig upp, vilket ju om något visar hur uppskattad den avlidne var. Allt som allt bestod processionen av över 100 man.

Vid båten talade chefen för Visbyavdelningen, kapten Dolf Lindberg, som dels framhöll sorgen och saknaden efter den avlidne, dels erinrade om de tragiska omständigheterna kring dödsfallet. Kapten Hammarberg var en utomordentligt duktig sjöman, sade tal., en av de allra bästa vid avdelningen över huvud taget, och han var också synnerligen omtyckt av både befäl, kamrater och underlydande.

Sedan ytterligare en del kransar från marindistriktet och fartygen nedlagts var den gripande sorgeakten slut.

(Gotlands Allehanda 10/1 1941 och 13/1 1941. Avskrift "M-L" )

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"