Föregående sida

Sture Edvin Martin Lind

f. 17/10 1915. d. 20/9 1938 i Stora Grönhög, Furingstad, Östergötlands län (på Garnisonssjukhuset, Visborgs slätt) av Weils sjukdom. Skogsarbetare.

   

Värnpliktig n:o 14 vid 6:e kompaniet Gotlands infanteriregemente

Dödsfall.

På Garnisionssjukhuset å Visborgs slätt avled i går efter endast några dagars sjukdom värnpliktige Sture Edvin Martin Lind från Östergötland. Han fullgjorde f. n. repititionsmöte och har varit i tjänstgöring sedan mitten av augusti. Han var vid sitt frånfälle 22 år gammal.

Den avlidnes stoft kommer troligen i slutet på veckan att föras till hemorten. (Gotlands Allehanda 21/9 1938)

 

---------------------------

 

Under militära hedersbetygelser föres i eftermiddag stoftet efter den vid I 18 avlidne värnpliktigen n:r 14 Lind till hamnen för vidare befordran till Furingstad i Östergötland. Att följa den avlidne till Visby hamn ha beordrats löjtnant Vogel, fänrik Hammarberg och fanjunkare Svensson, sex man som bärare, en furir och 24 man som paraderande trupp, samt musikkåren. Samlingen äger rum vid bårhuset kl. 4,25 i e. m.

(Gotlands Allehanda 23/9 1938)

  

--------------------------

 

Till gravens ro

På Furingstads kyrkogård i Östergötland jordfästes söndagen den 2 okt. stoftet efter avlidne värnpliktige Sture Lind, bördig från Furingstad och död å Visborgs slätt. Jordfästningen, som ägde rum i närvaro av en talrik släkt och vänkrets, förrättades av kyrkoherde Vestholm, som höll en dödsbetraktelse över texten ”Varen stilla och besinnen eder” samt ”Vad jag gör veten I icke nu, men hädanefter skolen I veta det”.

En rik och synnerligen vacker blomstergärd hade ägnats den avlidnes minne. Bland mängden av kransar märktes bland andra: Från Gotlands infanteriregemente ”En sista hälsning”, röda och vita band, från befäl vid 6 komp. av I 18, ”Med tack för plikttroget arbete”, röda och vita band, från värnpliktskamrater vid 6 komp. av I 18, ”Ett sista tack och farväl”, röda och vita band.

Den avlidne 23-åringen bars till graven av bland andra sin 76-årige morfar, f. d. soldat vid Östgöta grenadiärer. Den avlidnes farfar är ännu i liv, 91 år gammal, men hans far blev, endast 33-årig, ett offer för världskriget: han omkom vid en torpedering i Nordsjön 1917.

(Gotlands Allehanda 6/10 1938)

  

-------------------------

  

T A C K !

 

Till befäl och kamrater till Avlidne N:o 14 Lind vid I 18 6 komp., Visborgs slätt samt alla som deltagit i den vackra hedersbetygelsen och blomstergärden vid hans bår, frambära vi vårt varma tack.

HILMA LIND
Morföräldrarna
(Gotlands Allehanda 6/10 1938)

   

-------------------------

  

”Meddelande från garnisonssjukhuset i Visby den 21/9 38. Läk. N. Bolin, Visby.”

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"