Föregående sida

Helge Fredrik Nyberg

f. 15/10 1917 i Stenstugu Kräklingbo Gotlands län d. 7/6 1938 i Sutarve Kräklingbo Gotlands län (Visborgs slätt) av lunginflammation (Pneumonia acuta).

 

Son till hemmansägaren Otto Jakob Fredrik Nyberg f. 8/2 1879 i Follingbo Gotlands län d. 13/2 1958 i Nacka

Gift 20/5 1906 med Hildur Maria Hederstedt f. 30/3 1879 i Kräklingbo Gotlands län d. 18/5 1954 i Roma Gotlands län.

Syskon:

Maggie Albertina f. 2/2 1910 i Kräklingbo Gotlands län

Greta Maria f. 29/12 1902 i Kräklingbo Gotlands län

  

Fadern var i ”Norra Amerika” 1902-1906 och 1906-1907.

       

Beväring vid Gotlands infanteriregemente

 

(1938) Tyvärr inträffade i går kväll ett nytt dödsfall i det att en värnpliktig avled i svårartad lunginflammation — han tillhörde sålunda icke scharlakansfeberkontingenten. Den döde var en värnpliktig gotlänning jordbruksarbetaren Helge Fredrik Nyberg från Sutarve i Kräklingbo. Stoftet kommer att under vanliga militära hedersbetygelser föras till hemorten. (Källa: 1469)

 

 

Under militära hedersbetygelser

(1938) Föres stoftet efter den vid I 18 avlidne värnpliktige 37 Nyberg den 7 dennes till Kräklingbo för att där jordas. Att följa den avlidne till stadsgränsen har beordrats kapten Brodin, fänrik Fraenkel och fanjunkare Hjorter, sex man som bärare samt en furir och 24 man som paraderande trupp jämte musikkåren. (Källa: 1470)

 

 

(1938) Under militära hedersbetygelser fördes i dag stoftet efter värnpliktige 37 Nyberg från Kräklingbo till den sista vilan. Processionen avgick från bårhuset vid Mellangatan kl. 1 med regementsmusiken och en paraderande trupp i täten. Kl. 3 ägde jordfästningen rum i Kräklingbo kyrka därvid kyrkoherde A. Laurell officierade. Begravningsakten inleddes med psalmversen ”Jag är en gäst och främling”, varefter officianten i anslutning till ritualen höll en betraktelse över Rom. 8: 17. Efter ps. 331: 1-3 följde begravningsmässan samt ps. 587: 3, varpå kistan utfördes till kyrkogården och sänktes i graven. (Källa: 1471)

 

 

(1938) Vid värnpliktige Helge Nygrens (sic) begravning på Kräklingbos kyrkogård i går nedlades bl. a. kransar från Gotlands infanteriregemente genom kapten Brodin från kulsprutekompaniet, från Kräklingbo arbetarekommun samt från många vänner inom och utom församlingen.

Den avlidnes fader, hemmansägaren Otto Nygren, tackade för hedersbevisningen och till sist sjöngs ps. 434. (Just då begravningen var slut så fortsatte det att ringa i grannkyrkorna, Ala kyrka brann då ner). (Källa: 1472)

 

 

Gravsten på Kräklingbo kyrkogård

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"