Föregående sida

Karl Fredrik Dævel

f. 23/1 1915 i Göta livgardes församling Stockholms stad. d. 27/1 1988 i Oscar Stockholms stad

--------------------------------------------------------------------

Gift 21/8 1951 med Iréne Margareta 13/9 1919 i Engelbrekt Stockholms stad d. 8/5 1996 i Oscar Stockholms stad

        

Fänrik 1941 i Gotlands infanteriregementes reserv, löjtnant 1943, kapten 1956

 

 

Fänrik vid I 18 fick armen bortsliten. Sprängningsolycka vid övningar i morse.

En svår olycka har idag på morgonen inträffat vid ett förband ur I 18, varvid fänrik Daevel erhöll svåra skador och måste föras till lasarettet för vård. Olyckan inträffade, då fänrik Daevel skulle markera sprängning med något sprängmedel och detta råkade explodera för tidigt. Vid sprängningen fick fänriken högra underarmen bortsliten och därjämte fick han även skador på låret och på ögonen. Det är i det senare fallet fråga om ytliga sår, men den skadade är givetvis ganska medtagen av sina blessyrer. Någon utredning har därför icke kommit till stånd ännu och man vet ej med säkerhet, på vad sätt olyckan orsakats. (Gotlands Allehanda 26/8 1941)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"