Föregående sida

Thure Emanuel Fransson

f. 4/10 1900 i Smedby Kalmar län d. 5/3 1929 i Visby (Akademiska sjukhuset, Uppsala) av scarlatina + Bronchopneumonia Bilat (Scharlakansfeber och dubbelsidig lunginflammation). Begravd den 11/3 1929 på Visby norra kyrkogård, avd. Militärkvarteret, kv. 16½, nr. 713, (kista, nr 1 i graven). Hemort: Visby.

  

Son till arbetaren Frans August Augustsson f. 11/8 1861 i Ålem Kalmar län d. 19/11 1942 i Hultsby Ryssby Kalmar län. Gift 16/6 1901 med Emma Charlotta Andersdotter f. 16/4 1861 i Kalmar Kalmar län d. 27/2 1949 i Hultsby Ryssby Kalmar län.

Thures syskon:

Ernst Julius f. 30/1 1892 i Smedby

Carl Einar f. 3/8 1894 i Smedby

Frans Emil f. 28/9 1896 i Smedby

Oscar Edvin f. 11/12 1898 i Smedby

------------------------------------

Thure gifte sig 10/10 1924 med Greta Anna Karolina Andersson f. 31/8 1902 i Visby d. 6/2 1991 i Hägersten Stockholm.

Barn:

Lilian Aina Margareta f. 11/10 1923 i Visby (Thure "Har erkänt sig vara fader till barnet)

Doris Inger-Lise f. 31/10 1926 i Visby d. 15/12 2008 i Södertälje (Doris, gravsattes i faderns grav. Urnan gravsattes 30/4 2009 på Visby norra kyrkogård, avd. Militärkvarteret, kv. 16½, i fadern Thure Fransson grav. Hon är den första kvinnan som ligger begravd i militärkvarteret och den förste som begravdes sedan den 23/9 1944 då Kurt Bäckström begravdes).

      

Furir vid 2:a batteriet, Kungl. Gotlands artillerikår, värnpliktsförhållanden 143 75/23.

 

(5/3 1929) Ett dödsfall, som väckt sorg och förstämning i kamratkretsen på A 7, inträffade idag på morgonen, då furiren Ture Fransson avled å Akademiska sjukhuset i Uppsala. Fransson genomgick för närvarande där uppe förberedande kursen i arméns underofficersskola, då han  för en tid sedan sjuknade i influensasymptom. Varbildning följde, och nu uppgives att även dubbelsidig lunginflammation tillstött och i morse kom döden. Fransson var född 1900 och således endast 28 år gammal, samt kom till artillerikåren 1917 i november. Där har han gjort sig känd och omtyckt som en skötsam och duglig person, och han hade också under underofficerskursen nått särdeles goda och lovande resultat. Nu har han meningslöst ryckts bort av den obeveklige liemannen. Som närmast sörjande stå ung hustru och två små flickor, men därjämte kamrater och befäl på artillerikåren.

Hustrun som för en vecka sedan reste upp till Uppsala och mannens sjukbädd, ligger för närvarande själv sjuk däruppe i skarlakansfeber. (Källa: 1811)

 

 

(9/3 1929) För dem, som önska följa avlidne furir THURE FRANSSON till graven meddelas, att processionen avgår till N:a begravningsplatsen från artillerikasärnen på måndagen den 11 mars kl. 1 e. m. Samling sker å 2:a batteriet. (Källa: 1812)

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"