Föregående sida

Axel Olof Lindström

f. 7/4 1884 i Gammelgarn Gotlands län d. 6/5 1924 i Visby  omkr. kl 18.30 av skottsår med dödande blödning ur vena anonyma sin.  (Självmord). Begravd den 10/5 1924 på Visby norra kyrkogård, avd. Militärkvarteret, kv. 16½, nr. 707, (kista, nr 1 i graven).

  

Son till arbetaren Olof Johannes Lindström f. 5/10 1845 i Gammelgarn Gotlands län d. 2/6 1917 i Gammelgarn Gotlands län. Gift 16/12 1882 med Johanna Elisabeth Strömberg f. 16/8 1850 i Gammelgarn Gotlands län d. 31/12 1927 i Gammelgarn Gotlands län.

Axels syskon:

Victor Johannes f. 2/3 1883 i Gammelgarn

Hilda Elisabeth 21/6 1885 i Gammelgarn

Elin Carolina 17/12 1888 i Gammelgarn

------------------------

Axel gifte sig borgerligt 21/12 1913 med Hilma "Harriet " Ansgaria Appelberg f. 5/9 1893 i Gullabo Kalmar län.

Barn:

Axel Helmer Ingemar f. 8/6 1913 i Visby

Einar Bertil Olof f. 29/10 1914 i Visby (Deltog i Andra världskriget i US Army)

Urban Ragnar f. 22/11 1916 i Visby

Margit Inga-Britt f. 23/4 1919 i Visby

Berta Johanna Maria f. 7/10 1921 i Visby

  

Hustrun flyttade 16/6 1927 till Kanada. Barnen flyttade 13/8 1929 till U.S.A.

       

Tjänst vid Gotlands artillerikår 21/10 1899, sergeant, 1:a batteriet, styckjunkare, batteriadjutant på 4:e batteriet.

 

Ett dramatiskt självmordsförsök

har i dag vid 2-tiden på middagen ägt rum härstädes, då styckjunkaren vid artillerikåren Axel Lindström försökte taga sitt liv på öppen gata utanför rådhuset genom att med en armérevolver skjuta sig ett skott i bröstet.

L. hade anlänt till platsen på velicoped, som han ställt ifrån sig, varefter han under c:a 15 minuters tid vankat av och an utanför rådhuset. Plötsligt hörde i närheten varande personer ett skott, och då folk kom till platsen, fanns L. liggande på platsen med revolvern bredvid sig. Han hade tydligen sökt skjuta sig i hjärtat. Han inbars i polisvakten och doktorarna (sic) Cassel och Fries tillkallades. L. var då ännu vid full sans. På läkarnes förordnande utfördes han i automobil till lasarettet.

Rörande orsaken till händelsen har man ännu icke erhålla någon förklaring. Av omständigheterna synes framgå, att L. blivit utsatt för någon tillfällig sinnesförvirring." (Källa: 143)

 

 

Dramatiskt självmord.  Underofficer skjuter sig utanför rådhuset.

Ett uppseendeväckande självmord ägde i går rum härstädes, i det att styckjunkaren vid artillerikåren Axel Lindström vid 2-tiden på dagen tog sig av daga utanför rådhuset genom att med en armépistol skjuta sig ett skott i bröstet.

Lindström hade anlänt till platsen norrifrån på velicoped, vilken han ställt ifrån sig mot en vägg, varefter han under c:a 15 minuters tid gått av och an på den öppna platsen mellan Rethwischs blomsterhandel och bårhuset, som om han väntade på någon. Plötsligt drog han upp en pistol, riktade den mot hjärtat och avsköt ett skott. Folk strömmade hastigt till från den livligt trafikerade S:t Hansgatan, så fort den dova knallen hördes, och man påträffade nu L. liggande på marken med pistolen, vilken laddats med 7 skott, berdvid sig. Han inbars genast i polisvakten, och doktorerna Fries och Cassel tillkallades. Den levnadströtte, som tydligen ämnat skjuta sig i hjärtat men träffat något för högt, var då ännu vid full sans. På läkarnas förordnande fördes han i bil till lasarettet. Vid ankomsten dit var han medvetslös, och några timmar senare, vid halv 7-tiden, dog han. Skottet hade tydligen träffat en pulsåder.

L. hade förut på dagen i sitt hem sökt skjuta sig med en karbin, men hindrats därifrån av hustrun. Han har tidigare, då han varit vid nedstämt lynne, yttrat leda vid livet.

Rörande orsaken till händelsen vet man ingenting med bestämdhet. De omständigheter, under vilka självmordet begicks, tyda ju på, att L. blivit utsatt för någon tillfällig sinnesförvirring, men av allt att döma torde ekonomiska svårigheter ligga bakom L., som var en omkrin 45-års man, han har under en lång tid tjänstgjort vid artillerikåren och var vid sin död batteriadjutant på fjärde batteriet. Han var en duglig underofficer, känd för nit och plikttrohet. Emellertid torde han ha levat över sina tillgångar, och detta förorsakat trassliga affärer. Den döde efterlämnar hustru och 5 minderåriga barn." (Källa: 144)

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"