Föregående sida

John "Jan" Ivar Nilsson

f. 10/11 1915 Högebo № 1, Madesjö socken, Kalmar län. d. 27/7 1941 Högebo, Madesjö socken, Kalmar län (Burgsvik, Öja socken, Gotlands län) av bruten nacke. Begravd den 2/8 1941 på Madesjö kyrkogård, kvarter H, nr. 9.  Hemort: Högebo № 1, Madesjö socken, Kalmar län.  Jordbruksarbetare.

John var son till hemmansägaren Bror Viktor Albin Nilsson f. 8/9 1885 i Madesjö, Kalmar län, d. 24/12 1978 i Madesjö, Kalmar län. Gift den 22/5 1910 med Elna Augusta Andersson f. 12/2 1884 i Madesjö, Kalmar län, d. 6/12 1970 i Madesjö, Kalmar län.

   

Värnpliktig vid Gotlands artillerikår

Dödsolycka under badning. Värnpliktig bröt nacken vid dykning.

I lördags (26/7 1941) inträffade en beklaglig olyckshändelse under det att en del militärer badade vid Björklundar i Burgsvik. En av de badande, värnpliktige Jan Nilsson, skulle dyka och slog sig därvid så illa i botten att han bröt en av halskotorna. Han flöt upp till ytan och togs i medvetslöst tillstånd om hand av kamraterna, som styrde om att han genast fördes till sjukhus.

Skadan var av så svår art att ingenting fanns att göra och i går kväll avled Nilsson, sedan han vid ett par tillfällen återfått medvetandet. Nilsson var i 25-årsåldern och var bördig från Nybrotrakten, dit hans stoft kommer att föras.

(Gotlands Allehanda 28/7 1941)

    

-------------------------

   

Den sista resan.

Stoftet av den under badning i Burgsvik omkomne värnpliktige Jan Nilsson fördes i går eftermiddag under militära hedersbetygelser till ångaren Hansa för att transporteras till Högebo i Nybrotrakten, den bortgångnes hemort. Sedan processionen, i vilken en militäravdelning ingick, anlänt till hamnen och kistan förts ombord på ångaren, hölls en kort andaktsstund av pastor Erik Beijer, som även läste en bön, varpå kransar nedlades vid kistan. Kransar hade sänts bl. a. från Gotlands artillerikår (gula och blå band), från befälet vid fältpost 18320 (gula och blå band: Ett sista tack och en sista hälsning), från kamraterna (gula och blå band: En sista hälsning), samt vidare en krans från signalisterna vid fältpost 18320 (gula och blå band: En sista hälsning).

(Gotlands Allehanda 30/7 1941)

   

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"