Föregående sida

Willy Herbert Jakobsson

f. 6/3 1917 i Harstäde Dalhem Gotlands län d. 15/1 1941 i Klinte Follingbo Gotlands län. (På Atlanten).

  

Son till arbetaren och förre statkarlen Olof August Anshelm Jakobsson f. 20/2 1877 i Buttle Gotlands län d. 2/5 1952 i Follingbo Gotlands län. Gift den 16/1 1909 med Emma Fredrika Desideria Berggren f. 5/9 1884 i Fide Gotlands län d. 31/12 1967 i i Brännkyrka Stockholm.

Willys syskon:

Ragnhild Emmy Angeliqe f. 27/2 1909 i Buttle d. 20/11 2004 i Västerled Stockholm.

Knut Einar Sune f. 15/10 1910 i Buttle

Rut Brita Johanna f. 22/9 1911 i Buttle. g. Jansson.

Helge Karl August f. 22/9 1912 i Buttle d. 20/4 1976 i Skarpnäck Stockholm.

Margit Berta Maria f. 6/7 1914 i Hemse d. 7/10 1989 i Gothem. g. Silvin.

Gösta Anshelm d. 28/2 1916 i Dalhem d. 11/9 1978 i Hägersten Stockholm.

Erik Bertil f. 11/10 1919 i Roma

Astrid Lilly Anna f. 25/10 1922 i Stenkumla g. Andersson-Utas.

Elvy Vera Gertrud f. 18/2 1924 i Stenkumla g. Nilsson.

Elsa Hillevi Ingegärd f. 1/4 1925 i Follingbo g. Molin.
Karl-Gustav f. 15/2 1927 i Follingbo

 

(Bröderna Gösta och Erik var också sjömän).

        

Sjöman. Värnpliktförhållanden: 34 236/37. ”Krigsförlist i Atlanten. Meddelande om krigsförlisningen med ångfartyget Brask från Erling Mortenssen A/S Oslo 31/1 1942.  

Fr. Sv. Gen. Konsulatet i London gm. … … …byrån.” (Follingbo Död- och begravningsbok)

 

 

S/S Brask ngick i Convoy OB.272 som bestod av 28 handelsfartyg och 6 eskortfartyg. Konvojen lämnade Liverpool 10/1 1941. På kvällen 15/1 torpederades S/S Brask av den italienska ubåten Luigi Torelli (Longobardo). Brask träffades på babords sida nära nr 2-luckan, vilket resulterade i att hela förpartiet revs upp, och hon sjönk på 3 minuter. 20 man överlevde men 12 man dog, däribland Willy Jakobsson.

 

S/S Brask

 

 

Förolyckad på havet.

I dagarna har ingått meddelande om att sjömannen Willy Jakobsson från Follingbo för ungefär ett år sedan omkommit vid krigsförlisning med ett norskt fartyg.

Jakobsson gick till sjöss i 17-årsåldern och hade vid krigsutbrottet hyra på Grängesbergsbolagets Porjus. I slutet av år 1940 mönstrade han av i England och det var då man fick de sista meddelandena från honom. Senare tog han hyra på norska ångaren ”Brask”, som enligt vad som nu blivit bekant krigsförliste någon gång i januari eller februari i fjol. Genom meddelanden dels från norska rederiet dels från Riksförsäkringsanstalten ha föräldrarna nu nåtts av dödsbudet ett helt år efter det att sonen gått bort. Vid olyckan omkommo 12 man från fartyget. Den bortgångne var född 1917 och sörjes närmast av föräldrar samt en stor syskonskara. (Källa: 1091)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"