Föregående sida

Karl Oskar Efraim Larsson

f. 22/9 1876 i Guldrupe. d. 12/1 1971 i Eskilstuna Kloster, Södermanlands län.

Änkling den 3/11 1945.

   

Hemvärnsman

Svår olycka under hemvärnsövning. Lantbrukare från Buttle allvarligt skadad av bajonettstyng.

Under hemvärnsövningar i Buttle i går (söndagen den 20/7 1941) inträffade en synnerligen allvarlig olyckshändelse, varvid 65-årige lantbrukaren Efraim Larsson, Hallbjens i Guldrupe, fick ett djupt bajonettstyng i magen.

Det var hemvärnsmän från Buttle och kringliggande socknar, som övade, och bl. a. hade patruller sänts ut från båda de stridande styrkorna för att verkställa spaningsuppdrag o. d. Man spred sig snart i smärre grupper för att rycka fienden in på livet, och så småningom fingo styrkorna direkt känning med varandra, varvid de efter förberedande skottlossning blev handgemäng med bajonetterna. Dessa voro givetvis försedda med baljor. En man från hr Larssons patrull hade vid ett tillfälle på ovan nämnt sätt råkat i närstrid med den ”fiende”, vilken senare stod med ryggen åt L. Denne smög sig bakifrån fram för att komma sin kamrat till hjälp, varvid motståndaren hastigt vände sig om och riktade en häftig bajonettstöt mot L. Olyckligtvis hade baljan under striden ramlat av utan att någon observerat detta, vilket givetvis hade till följd, att L. träffades direkt av bajonetten och sjönk till marken ymnigt blödande från ett djupt sår i magen. I en av kronans bilar, som fanns på platsen, forslades han snarast till lasarettet, där han omedelbart underkastades operation.

Händelsen är givetvis nu föremål för undersökning, men man kan redan nu utgå från, att ren olyckshändelse föreligger. Bajonettbaljan torde sålunda ha träffats av något slag, så att säkerhetsspärren icke längre fungerat.

Enligt vad som på förfrågan meddelas från lasarettet var den skadades tillstånd i dag på middagen synnerligen kritiskt. Bajonetten har sålunda genomskurit tarmarna icke mindre än fem gånger, varjämte ett större blodkärl blivit skadat.

(Gotlands Allehanda 21/7 1941)

  

------------------------

   

Den skadade hemvärnsmannen är bättre.

Den under söndagens övningar i Guldrupe skadade hemvärnsmannen Efraim Larsson från Hallbjäns är i dag något bättre meddelar lasarettsläkaren dr Nordqvist och man kan nu börja hoppas på hr Larssons vedergående efter den gynnsamma vändning som inträtt.

(Gotlands Allehanda 22/7 1941)

   

(Avskrift "M-L" )

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"