Föregående sida

Folke Sturle

f. 10/11 1912 Odengatan 68 i Gustav Vasa församling, Stockholm d. 5/5 1940 i Sankt Görans församling, Hantverkargatan 81, Stockholm (Fårösund). Begravd den 11/5 1940 på Stockholms norra begravningsplats, avdelning 2, kvarter 20C, nr. 483.

  

Folke var son till tandläkaren Gustaf Alfred Sturle (Svensson) f. 16/8 1872, d. 25/3 1914. Gift den 24/11 1906 med Julia Elisabet Sjögren f. 13/1 1877 i Ed, Stockholms län, d. 5/12 1918 i  Kungsholm, Stockholm.

Folkes syskon:

Astrid f. 8/11 1907 i Gustav Vasa. d. 8/12 1918 i Kungsholm

Torsten f. 24/3 1910 i Gustav Vasa. d. 2/12 1924 i Kungsholm

----------------------------

Ogift.

   

Löjtnant vid Gotlands kustartillerikårs reserv, vid batteri Vialms 1940

 

 

Förhören som hölls i samband med dödsskjutningen. (pdf)

 

"Wilhelm Tell skjutningen"

 

Dödsskott vid Fårösund. Löjtnant blev skjuten valborgsmässoafton.

Löjtnant Folke Sturle, Kustartilleriets reserv, har på söndagen avlidit. Löjtnant Sturle blev genom olyckshändelse i närheten av Fårösund den 30 april träffad av ett pistolskott. Han var född 1912, fick officersfullmakt 1936 och utnämndes till löjtnant i kustartilleriets reserv år 1939. Ovanstående meddelande har lämnats genom TT. Omständigheterna vid händelsen har icke bekantgjorts. (Källa: 906)

   

Militär sorgehögtid på hamnen.

Stoftet efter löjtnant Folke Sturle, Kustartilleriets reserv, fördes i går eftermiddag under militära hedersbetygelser ned till Visby hamn f. v. b. med båten till fastlandet.

Då kistan av åtta kustartillerister tillhörande den omkomnes underlydande bars ombord å ”Visby” bildade en pluton från KA 3 häck och infanteriregementets musikkår spelade Beethovens sorgmarsch. Sedan kistan placerats ombord i ett med blågula flaggor dekorerat bårrum framträdde främst KA-chefen överstelöjtnant Gösta Möller och frambar några avskedsord till den bortgångne och nedlade en blomsterdekoration från officerskårens medlemmar. Vidare nedlades blomsterdekorationer från kustartilleriets reservofficersförbund och från underofficerskåren vid KA 3 och dessutom nedlades blommor och kransar från de försvarsanstalter där löjtnant Sturle tjänstgjort, från dess officerare, underofficerare och manskap.

Löjtnats Sturles jordfästning kommer att äga rum å Norra kyrkogården i Stockholm i morgon, då representanter från KA 3 kommer att nedlägga kransar från officers- och underofficerskårerna vid KA 3. (Källa: 907)

   

”Wilhelm Tell” inför krigsrätt.

Ödesdigert skämt kostade ung löjtnant livet.

Krigsrätt har, enligt vad Dagens Nyheter erfar, hållits på Gotland om den händelse som ledde till reservlöjtnant Folke Sturles död. Det visar sig att ett olämpligt skämt varit skulden till vådaskottet. Några officerare hade haft en sammankomst, och plötsligt hade Sturle stigit in i församlingen, tagit på sig stålhjälm, på vilken han lagt ett äpple, och sagt: ”Nu är det klart att skjuta!” En ung officer hade utan betänkande skjutit ett pistolskott, som träffade så olyckligt att det trängde in i Sturles panna. Till en början såg det ut som om mannens liv skulle kunna räddas, men så blev det en hastig försämring, på vilken döden följde.

Vederbörande chef eller andra myndigheter ha avböjt att lämna närmare underrättelser om saken, men ovan återgivna version har tidningen fått från initierat håll. Naturligtvis blir det allvarliga efterräkningar för den officer som avlossade det dödande skottet. Ny krigsrätt hålles inom kort. (Källa: 908)

    

Sorgehögtid i Stockholm.

Löjtnant Folke Sturles jordfästning ägde rum i Stora gravkoret på Norra kyrkogården i Stockholm på lördagen.

Efter Andante av Mozart utförde fyra sångerskor Beethovens Lovsång, och därpå spelade fröken Larsson på violin Våren av Grieg. Kyrkoherde Gunnard officierade och sjöng begravningsmässan och sedan spelade fröken Larsson Marias vaggsång av Reger. Akten slöt med Händels Sorgmarsch, spelad på orgeln. Vid båren paraderade under jordfästningen medlemmar av Stockholms högskolas studentkår med standar. I den rika blomstergärden märktes kransar från Gotlands kustartillerikårs officerskår, Gotlands kustrtillerikårs underofficerssällskap, Första sektionen av Gotlands kustartillerikår, Vaxholms kustartilleriregementes officerkår, Stockholms högskolas juridiska förening, Stockhaus & Co AB, Holger Petersens handels- fabriks AB, Blomsteraffären San remo, K. K. K. samt IK mars.

Kapten H. Lange talade för chefen för kustartilleriet, löjtnant H. Nord för Gotlands kustartillerikår, löjtnant P. Brunius för kustartilleriets reservofficersförbund samr kårordföranden amanuens L. Borgstedt för Stockholms högskolas studentkår. Vidare framfördes ett sista faväl av representanter för Stockholms högskolas juridiska förening och gamla skolkamrater i Norra real. (Källa: 909)

     

Dödsskottet vid kustartilleriet. Löjtnant Lundqvist fick 6 mån. fängelse.

Krigsrätten vid kustartilleriet i målet rörande dödskottet vid en kustartilleriets förläggningar på valborgsmässoafton, varigenom löjtnant Folke Sturle omkom, avkunnade i går dom mot den för händelsen ansvarige, löjtnanten i Kustartilleriets reserv Hans Lundqvist.

Löjtnant Lundqvist dömdes för vållande till annans död m. m. till sex månaders fängelse. (Källa: 910)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"