Föregående sida

Hjalmar Ernst Eugen Johansson

f. 9/5 1906 i Norrlanda. d. 31/5 1942 i Rikvide, Silte av slag. Jordfäst och begravd den 7/6 1942 på Silte kyrkogård. Civilt yrke: Jordbruksarbetare. Hemort: Rikvide, Silte.

Gift med Gunborg Arvida Viktoria Gustavsson f. 18/12 1908 i Silte, d. 11/1 1973 i Silte.

Barn: Anna Gunhild Ingrid f. 29/9 1932 i Silte. g. Ahlqvist. Erik Olof Arvid f. 9/3 1934 i Silte.

Hustrun omgift den 3/7 1943 med Frans Emil Sigfrid Ekström f. 27/4 1902 i Silte, d. 15/7 1973 i Silte.

 

Luftbevakare.

Ett hastigt dödsfall inträffade på söndagsförmiddagen, då 36-årige jordbruksarbetaren Hjalmar Johansson, Rikvide i Silte, utan föregående sjukdom Johansson, som tjänstgjorde vid luftbevakningen, hade just kommit hem för att åtnjuta permission, då han drabbades av döden, träffad av hjärtförlamning. Han hade inte ens hunnit säga något till sin hustru vilken han nyss träffat, då han föll ihop och avled efter endast några minuter. Den så hastigt avlidne var känd som en kraftfull och duktig arbetare. Emellertid hade han dragits med något ont och konsulterade för någon tid sedan en läkare, men några misstankar om att hjärtat var klent hade då inte yppats. Nu tjänstgjorde han som nämnts vid luftbevakningen. Den bortgångne sörjes närmast av maka och två minderåriga barn.

(Gotlands Allehanda 3/6 1942)

    

(Avskrift "M-L" )

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"