Föregående sida

John Gustaf Holmstrand

f. 1918-04-08 i Grava Värmlands län d. 1992-10-03 i Karlstad Värmlands län

 

Son till A. Holmstrand o h h Hanna f. Bergqvist.

-------------------------

Gift 1941-12-27 med Elsa Ellen H M L I-Dtr Witting f. 1915-10-23 i USA d. 1983-02-09 Karlstad Värmlands län.

 

Vid Gotlands infanterikår 1936, vicekorpral 1937, korpral, furir 1939 vid Gotlands infanteriregemente, underofficersskola, furir vid signalkompaniet 1940, sergeant.

Medlem i Visborgs skytteförening sedan 1936, tidigare medlem i Nyeds skytteförening.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Kjell Olsson / Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"