Föregående sida

Karl Eiler Fasth

f. 24/2 1923 i Brovalla, Tidersrum, Östergötlands län, d. 9/10 1944 i Bäcksholm under Söderhult, Tidersrum, Östergötlands län. Begravd den 15/10 1944 på Tidersrums kyrkogård, nr. 619.

   

Karl Eiler var son tillsågverksarbetaren Karl Einar Fast f. 15/3 1895 i Tidersrum, Östergötlands län, d. 7/7 1985 i Kisa, Östergötlands län. Gift den 26/1 1923 med Agnes Cecilia Karlsson f. 21/2 1898 i Svinhult, Östergötlands län, d. 6/9 1980 i Kisa, Östergötlands län.

Karl Eilers syskon:

Mildrid Cecilia f. 1/6 1927 i Tidersum. g. Andersson.

        

Värnpliktig vid A 7 Kungl. Gotlands artillerikår.

   

Dödskörning på Toftavägen. Två värnpliktiga i diket med lånad motorcykel.

En motorcykelolycka som krävt ett människoliv, inträffade på lördagsnatten på vägen mellan Tofta och Eskelhem. Två värnpliktiga från A 7, förlagda i Blåhäll, hade ur ett garage, till vilken den ene av dem i egenskap av bilmekaniker hade nycklarna, tillgripit en motorcykel för att köra till en danstillställning i Eskelhem. Under färden bar det sig inte bättre än att ekipaget körde i diket, varvid såväl föraren som passageraren blevo så svårt skadade att de förlorade medvetandet.

Vurpan skedde i kröken vid avtagsvägen till Eskelhem.

Ett par värnpliktiga, som senare på natten funno de båda skadade ligga vid sidan av vägen, alarmerade ambulans, som förde vederbörande till Visby lasarett. Den ene, vpl. 2192-12-43 Karl Eiler Fast, från Idrefors i Östergötland, avled i dag på morgonen av sina skador. Den andre, som sannolikt var motorcykelns förare, är vpl. 1760-12-43 Lars Erik Johansson från Påskallavik, vilken ännu på middagen i dag var medvetslös. De närmare detaljerna kring olyckan utredas f. n. av krigspolisen. (Gotlands Allehanda 9/10 1944)

   

--------------------

  

Militär sorgeakt ägde igår eftermiddag rum i östra gravkapellet där en andaktsstund hölls med anledning av värnpliktige Karl Eiler Fasts bortgång. Fast, som var bördig från Idrefors i Östergötland, omkom som bekant vid en motorcykelolycka på Toftavägen natten till lördagen. Akten inleddes med musik av I 18:s musikkår samt psalmsång, varefter hölls en betraktelse. Sedan musikkåren spelat Stridsbön av Lindblad, utbars kistan under sorgemusik och fördes i procession till hamnen.

Vid båren nedlades kransar från befäl och menige vid IV div. (gröna band: En sista hälsning), från kamraterna vid XVI batt. (blå-gula band: Tack för gott kamratskap), från kamraterna vid X batt. (blå-gula band: En sista hälsning), samt från kamraterna vid IV div.-staben (blå-gula band: Ett sista tack för gott kamratskap). (Gotlands Allehanda 12/10 1944)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"